Onderwijsondersteuner Consumptieve Techniek I en II

Let op: deze informatie komt uit het archief en is niet meer actueel.
Niveau
Graad
Vorm
Sector
In het eerste jaar verdiep je je vooral in vakinhoudelijke kennis. Je volgt vakken als Algemene Natuurwetenschappen, Microbiologie en vakdidactiek. Ook volg je een stage (werkplekleren) op een school. Werk je al als onderwijsondersteuner op een school? Dan kun je de beroepsopdrachten uitvoeren op je eigen school. Op die manier pas je datgene wat je leert, direct toe op je eigen praktijksituatie. In het tweede jaar volg je vakken als Voeding en Gezondheid, Financiële Organisatie en Vakdidactiek. Ook loop je stage: zowel op een school als in een bedrijf. Tijdens je opleiding krijg je twee keer een assessment. Het eerste wordt afgenomen aan het einde van het eerste jaar waardoor je toelaatbaar wordt voor de hoofdfase. Het eindassessment wordt afgenomen aan het eind van de opleiding. Kijk voor een volledige en up-to date beschrijving van deze opleiding op:

Toelatingseisen

Bindend studieadvies

Aan het eind van jouw eerste studiejaar moet je aan onderstaande minimale eisen voldoen om jouw opleiding te kunnen vervolgen:

Het aantal perioden.
Periode: 0
Het aantal studiepunten die je behaald moet hebben. Voor elk vak dat je met een voldoende afsluit, krijg je studiepunten.
Minimale ECTS: 0

Adres:
Wibautstraat 2 tot 4
1091 GM Amsterdam

Deze instellingen hebben ook een open dag

Fontys Hogeschool - Eindhoven

jun
7
2023
Online Voorlichting Onderwijsondersteuner Consumptieve Techniek
Locatie:
Tijd: 19:00 - 20:00