Onderwijsondersteuner Gezondheidszorg en Welzijn

Let op: deze informatie komt uit het archief en is niet meer actueel.
Niveau
Graad
Vorm
Sector
Het programma sluit aan op delen van het curriculum van de bacheloropleiding Leraar Gezondheidszorg en Welzijn tweedegraads. Het eerste jaar is gelijk aan deze bachelor en sluit je af met een propedeusediploma. Ook loop je stage (werkplekleren) op een school. Als je al werkzaam bent op een school vertaal je theorie en didactische concepten naar je eigen praktijk. In het tweede jaar volg je met name vakken waarbij praktische vaardigheden worden aangeleerd en vakdidactiek.Tijdens je opleiding krijg je twee keer een assessment. Het eerste wordt afgenomen aan het einde van het eerste jaar. Het eindassessment Ad wordt afgenomen aan het eind van de opleiding. De opsomming hieronder geeft een indruk van de onderwijseenheden (OE's) die je in de twee studiejaren krijgt. 1e jaar Gezondheid en Ziekte Werken in de sector Zorg en Welzijn Zorgen voor jezelf en zorg voor specifieke doelgroepen Pedagogiek: de leerling centraal, inclusief vijf dagen werkplekleren 2e jaar Dienstverlening OE naar keuze uit het bachelorprogramma Didactiek Werkplekleren Kijk voor een volledige en up-to date beschrijving van deze opleiding op:

Toelatingseisen

Bindend studieadvies

Aan het eind van jouw eerste studiejaar moet je aan onderstaande minimale eisen voldoen om jouw opleiding te kunnen vervolgen:

Het aantal perioden.
Periode: 0
Het aantal studiepunten die je behaald moet hebben. Voor elk vak dat je met een voldoende afsluit, krijg je studiepunten.
Minimale ECTS: 0

Adres:
Wibautstraat 2 tot 4
1091 GM Amsterdam

Deze instellingen hebben ook een open dag

Hogeschool Leiden - Leiden

okt
12
2024
Open Dag
Locatie:
Tijd: 9:30 - 14:30

HAN University of Applied Sciences - Nijmegen

nov
27
2024
Open Avond (deeltijd) 27 november 2024
Locatie:
Tijd: 17:00 - 21:00

Hogeschool Leiden - Leiden

dec
14
2024
Open Dag
Locatie:
Tijd: 9:30 - 14:30

Hogeschool Leiden - Leiden

feb
8
2025
Open Dag
Locatie:
Tijd: 9:30 - 14:30

Hogeschool Leiden - Leiden

apr
24
2025
Open Dag
Locatie:
Tijd: 16:00 - 21:00