Onderwijsondersteuner Techniek

Let op: deze informatie komt uit het archief en is niet meer actueel.
Niveau
Graad
Vorm
Sector
Het programma sluit aan op delen van het curriculum van de bacheloropleiding Leraar Techniek tweedegraads. Het eerste jaar verdiep je je in vakinhoudelijke kennis tijdens modules als Leeromgeving van de Toekomst en Mobiliteit en Transport. Je loopt stage (werkplekleren) op een school en bij een bedrijf. Als je al werkzaam bent op een school leer je de behandelde theorie direct toepassen in de dagelijkse praktijk op je eigen school. In het tweede jaar volg je vakinhoudelijke modulen zoals Communicatie en Robotica en beroepsgerichte modulen zoals beroepsopdrachten. Ook nu loop je weer stage, zowel op een school als bij een bedrijf. In het Associate degree-programma krijg je twee keer een bekwaamheidsproef (assessment). Bij de eerste bekwaamheidsproef bekijken we of je door kunt gaan naar de hoofdfase van de opleiding. Het tweede assessment is een eindassessment aan het einde van de opleiding. Kijk voor een volledige en up-to date beschrijving van deze opleiding op:

Toelatingseisen

C&M
Niet toelaatbaar
E&M
Niet toelaatbaar
N&G
Volledig toelaatbaar
N&T
Volledig toelaatbaar
C&M
Niet toelaatbaar
E&M
met Natuurkunde of Natuur, leven en technologie
N&G
Volledig toelaatbaar
N&T
Volledig toelaatbaar

Bindend studieadvies

Aan het eind van jouw eerste studiejaar moet je aan onderstaande minimale eisen voldoen om jouw opleiding te kunnen vervolgen:

Het aantal perioden.
Periode: 0
Het aantal studiepunten die je behaald moet hebben. Voor elk vak dat je met een voldoende afsluit, krijg je studiepunten.
Minimale ECTS: 0

Adres:
Wibautstraat 2 tot 4
1091 GM Amsterdam