Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Pedagogiek

Niveau
Graad
Vorm
Sector
De eerste twee studiejaren zijn gemeenschappelijk met de opleiding Pedagogiek. in het eerste en tweede jaar loop je stage in het pedagogisch werkveld.
Naarmate de studie vordert, nemen de stageperiodes in omvang toe. In het eerste jaar volg je veel verschillende vakken zoals Pedagogiek, Psychologie, Sociologie, Filosofie en Onderzoeksmethoden. Je loopt stage, waarbij je kunt kiezen uit verschillende werkvelden. Zo leer je verschillende doelgroepen in de grote stad kennen. In het tweede jaar ga je meer de diepte in met vakken als ontwikkelingspsychologie, Pedagogisch en Methodisch Werken, Didactische
Vaardigheden en Pedagogische Gesprekstraining. Ook nu loop je weer stage. In het derde jaar loop je twee en een halve dag stage als leraar op het mbo. In het vierde jaar volg je gedurende een half jaar een minor naar keuze. Hiermee breng je profilering in je studie aan. Je volgt je LiO-stage (Leraar-in-Opleiding) en je werkt aan je afstudeeropdracht.
Kijk voor een volledige en up-to date beschrijving van deze opleiding op: www.hva.nl/lrpg-dt

Toelatingseisen

Bindend studieadvies

Aan het eind van jouw eerste studiejaar moet je aan onderstaande minimale eisen voldoen om jouw opleiding te kunnen vervolgen:

Het aantal perioden.
Periode: 12
Het aantal studiepunten die je behaald moet hebben. Voor elk vak dat je met een voldoende afsluit, krijg je studiepunten.
Minimale ECTS: 48

Hoe wordt deze opleiding beoordeeld?

Hoe tevreden waren studenten in 2022 over aspecten van deze opleiding?

Deze opleiding
Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Pedagogiek
Landelijke gemiddelde Verschil
Deze opleiding
Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Pedagogiek
Landelijke gemiddelde Verschil
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten bijvoorbeeld de aansluiting van toetsing en beoordeling bij de inhoud van de opleiding, de kwaliteit van de toetsing op vaardigheden en de bruikbaarheid van feedback.
Toetsing en beoordeling
7.7 7.1 0.6
Totaalscore
0  
Toon meer

Adres:
Wibautstraat 2 tot 4
1091 GM Amsterdam

Deze instellingen hebben ook een open dag

Fontys Hogeschool - Tilburg

jun
7
2023
Online Voorlichting Leraar Pedagogiek - Tilburg
Locatie:
Tijd: 20:00 - 21:00

Fontys Hogeschool - Sittard

jun
7
2023
Online Voorlichting Leraar Pedagogiek - Sittard
Locatie:
Tijd: 20:00 - 21:00