Overheidsmanagement en -beleid

Let op: deze informatie komt uit het archief en is niet meer actueel.
Niveau
Graad
Vorm
Sector

Master of Science

In deze onderzoeksgebaseerde en praktijkgeoriënteerde masteropleiding bestudeer je op een kritische manier de overheid en haar kenmerken. Je gaat dieper in op het beleid dat ze voorbereidt, uitvoert en evalueert, en de manier waarop haar publieke diensten gemanaged kunnen worden en haar relatie met burgers, bedrijven en andere organisaties.(dienen te) worden.

Naast de sterke theoretische bagage verwerf je ook praktijk georiënteerde vaardigheden. Zo leer je hoe je een evaluatiebestek en opstelt, hoe je een beleidsnota schrijft, hoe je een aanzet tot een prestatiegerichte begroting maakt.

Door het promoten van een vergelijkende methode (zowel naar tijd als plaats) leer je een comparatieve ingesteldheid aan te leren, door een open houding, kritisch denken en reflectieve vaardigheden te stimuleren.

Interactieve colleges in heterogene groepen
De lessen worden in kleine groepen gegeven, ideaal voor interactieve hoorcolleges, rollen- en simulatiespelen, klassikale discussies, oefeningen, groepspresentaties en -werken waarbij je de theoretische begrippen toepast op de praktijk. De grote diversiteit aan ervaring en vooropleiding zorgt ervoor dat ook in de heterogene doelgroep praktijk en theorie elkaar tegemoet komen.

Zelf(standig) onderzoek uitvoeren en ervaring opdoen
Ben jij kritisch en nieuwsgierig naar overheidsmanagement en beleidskunde en wil je hiernaar daarnaar zelf(standig) onderzoek uitvoeren? Dan kun je je uitleven in de masterproef met een onderwerp van jouw keuze binnen het onderzoeksdomein van jouw promotor. In het kader van je masterproef is het ook mogelijk om stage te lopen in een publieke organisatie.

Het programma met vier clusters
De opleiding bestaat uit vier clusters, namelijk 'management, 'beleid', 'bestuur', en 'methoden en technieken'. Je neemt minstens één opleidingsonderdeel op uit die vier clusters. Zo verwerf je inzicht in de totaliteit van de overheid, haar beleid en de manier waarop ze zich intern organiseert.


Adres:
Oude Markt 13
3000 Leuven