Niveau
Graad
Vorm
Sector
Deze master biedt een verdieping en een nadere verkenning van een terrein dat zich uitstrekt van de praktijk van het strafrecht van alledag tot de berechting van internationale misdrijven.
Hoever mag volgens jou de overheid gaan in het ontwikkelen van (digitale) opsporingstechnieken die ingrijpen in ieders persoonlijke levenssfeer? Is behandeling en begeleiding niet beter dan vergelding? En hoe dient volgens jou strafrechtelijk te worden omgegaan met terugkerende Syri√ęgangers? Al dit soort maatschappelijk en rechtsstatelijk relevante vraagstukken komt aan de orde in de mastertrack Strafrecht van de UvA.

De mastertrack Strafrecht aan de UvA beslaat de volledige loop van de strafrechtspleging, van preventie en opsporing tot tenuitvoerlegging, waardoor je bij ons
afstudeert als allround strafjurist. Tijdens de opleiding ligt de nadruk op grootstedelijke, rechtsstaat-ondermijnende en transnationale strafrechtelijke problematiek: bestrijding van terrorisme, mensenhandel en -smokkel, corruptie, cybercrime en witwassen. Er is veel aandacht voor de strafrechtpraktijk: je leert pleiten en requireren van praktijkbeoefenaars en verdiept je in actuele thema's en knelpunten. Het onderwijs wordt verzorgd door
de sectie Strafrecht die deel uitmaakt van de afdeling Publiekrecht. De docenten en onderzoekers zijn ervaren en werkzaam in de rechtspraktijk.

Kennismaken met de opleiding?

Kom naar de open dag

nov
4-8
2024
UvA Masterweek
Tijd: 10:00 - 18:00 uur

Adres:
Gebouw E, Roetersstraat 11
1018 WB Amsterdam

Deze instellingen hebben ook een open dag

Universiteit van Amsterdam - Amsterdam

nov
4-8
2024
UvA Masterweek
Locatie:
Tijd: 10:00 - 18:00