Revalidatie- wetenschappen en kinesitherapie

Let op: deze informatie komt uit het archief en is niet meer actueel.
Niveau
Graad
Vorm
Sector

Ook de (daaropvolgende) tweejarige masteropleiding biedt je een wetenschappelijke opleiding met een goed doordachte complementariteit van praktijk en theorie. Je kan rekenen op een persoonlijke aanpak door te werken met kleine groepen studenten en een grote variatie aan werkvormen. Een externe visitatiecommissie oordeelde dat onze opleiding als de beste van Vlaanderen mag beschouwd worden. Onze professoren zijn autoriteiten in hun vakgebied. Daarnaast bieden we stageplaatsen in hospitalen en revalidatiecentra aan, maar ook in private kinesitherapiepraktijken. Je ontwikkelt hier een kritische blik op kinesitherapeutisch onderzoek. De opleiding is ook een goede leerschool voor je omgang met patiënten. Je wordt getraind om op psychosociaal verantwoorde wijze met patiënten om te gaan en om in interdisciplinair verband te opereren. Dit alles binnen de geëigende ethische en deontologische context.

Je bestudeert ziekteleer en daarmee samenhangende kinesitherapieIn het eerste masterjaar wordt de opleiding ingedeeld in een aantal modules. Die bestaan uit samenhorende opleidingsonderdelen: je bestudeert de ziektenleer en de daarmee samenhangende kinesitherapie van een bepaald domein. Je loopt in dit jaar al 400 uren stage en bereidt het eerste gedeelte van je masterproef voor.

Aandacht voor ethische en managementaspectenIn het tweede masterjaar is er aandacht voor de ethische aspecten en managementsaspecten van het werk als kinesitherapeut. Ook in dit jaar loop je veel stage. Je kiest één van de afstudeervarianten en schrijft onder professionele begeleiding een masterproef, bij voorkeur binnen de gekozen afstudeerrichting.

In je tweede jaar kies je voor één van de volgende afstudeerrichtingen:

  • Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie bij ouderen 
  • Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie bij inwendige aandoeningen (i.s.m. UAntwerpen, KULeuven en UHasselt) 
  • Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie bij musculoskeletale aandoeningen - Opties Sportkinesitherapie en Manuele Therapie 
  • Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie bij neurologische aandoeningen (i.s.m. UAntwerpen, KULeuven en UHasselt) 
  • Lerarenopleiding


Adres:
Oude Markt 13
3000 Leuven