River Delta Development (joint degree)

Niveau
Graad
Vorm
Sector
Wil je een cruciale rol spelen in het vormgeven van onze toekomstige delta's? Ga aan de slag met de meest urgente uitdagingen van deze eeuw en kies voor River Delta Development!
Rivierdelta's vormen niet alleen een thuis voor miljoenen mensen en diverse ecosystemen, maar zijn ook essentieel voor wereldwijde voedselproductie en economische activiteiten. Door klimaatverandering, zeespiegelstijging en overbevolking staan deze gebieden onder druk. Overstromingen, bodemdaling en verzilting van grondwater zijn slechts enkele van de uitdagingen waar we voor staan. Daarom hebben we visionairs nodig die bruggen kunnen slaan tussen ecologie, technologie en samenleving.
Deze Engelstalige master is een unieke joint degree van drie hogescholen met expertise in water: HZ University of Applied Sciences (kustgebied), Van Hall Larenstein Hogeschool (riviersystemen) en Hogeschool Rotterdam (stedelijk water). Studeren en werken op deze drie locaties vergroot je begrip van verschillende deltagebieden en je netwerk binnen het vakgebied.

Kennismaken met de opleiding?

Kom naar de open dag

23
nov
Open Dag
Tijd: 9:30 - 14:30 uur

Adres:
Het Groene Woud 1-3
4331 NB Middelburg

Deze instellingen hebben ook een open dag

HZ University of Applied Sciences - Middelburg

nov
23
2024
Open Dag
Locatie:
Tijd: 9:30 - 14:30

HZ University of Applied Sciences - Middelburg

feb
1
2025
Open Dag
Locatie:
Tijd: 9:30 - 14:30

HZ University of Applied Sciences - Middelburg

apr
5
2025
Open Dag
Locatie:
Tijd: 10:00 - 13:00