Sinologie

Let op: deze informatie komt uit het archief en is niet meer actueel.
Niveau
Graad
Vorm
Sector

Master in de taal- en regiostudies

De opleiding brengt een gespecialiseerde kennis bij van de Chinese taal en regio, in het bijzonder op het gebied van de Chinese filosofie, geschiedenis of economie. Studenten leren op een gevorderde manier deze informatie wetenschappelijk te analyseren en creatief uit te werken. Bovendien wordt van hen verwacht dat ze, onder meer door een meesterproef, actief deelnemen aan het ruimer academisch debat en kunnen functioneren in een multiculturele maatschappelijke context.

Op het einde van de studie beschik je over:

  • Een gevorderde kennis van het Chinees met een zelfstandige lees- en spreekvaardigheid;
  • Een ruime vertrouwdheid met de actuele inzichten in de Chinese filosofie, geschiedenis of economie;
  • Specifieke kennis van een deeldomein waarin de student zich heeft gespecialiseerd;
  • Kennis van en ervaring met de moderne Chinese cultuur op grond van een verblijf in het land zelf;
  • Het vermogen om zelfstandig relevante informatie over China, zowel in westerse als in Chinese bronnen, te verzamelen en analyseren, en het vermogen om op basis daarvan mondeling en schriftelijk te rapporteren.
  • De opleiding brengt een geïntegreerde kennis bij van de Chinese taal en regio in allerlei verschillende aspecten.

Adres:
Oude Markt 13
3000 Leuven