Let op: deze informatie komt uit het archief en is niet meer actueel.
Niveau
Graad
Vorm
Sector

Een kunstenaarscarrière en een onderwijsopdracht gaan hand in hand. De Specifieke Lerarenopleiding Dans betekent meer dan alleen een pedagogisch diploma. Je leert er namelijk hoe je jouw passie overbrengt op heel specifieke doelgroepen. Dat vraagt een grote artistieke bagage maar ook de juiste skills. De opleiding staat in constante verbinding met het werkveld en er wordt ingespeeld op de noden en veranderingen in de maatschappij.Iets voor jou?


Je kan starten aan de Specifieke Lerarenopleiding Dans na het behalen van je bachelordiploma Dans en deze opleiding op één jaar volgen, al kan je ook al starten na het behalen van 120 studiepunten in deze bachelor en deze opleiding spreiden over twee jaar. Je krijgt je diploma van de Specifieke lerarenopleiding Dans wel pas nadat je geslaagd bent in de bachelor Dans.


Voor dansers die vijf jaar nuttige ervaring als professioneel danser in een erkend gezelschap kunnen aantonen en een diploma secundair onderwijs hebben, is er een bijzondere procedure tot inschrijving. Hiervoor neem je contact op met de coördinator annouk.vanmoorsel@ap.be.


Anderstalige kandidaat-studenten moeten bewijzen via een attest voldoende kennis van de Nederlandse taal te bezitten (niveau B2).


Wat leer je?


In de Specifieke Lerarenopleiding Dans leren studenten de belangrijkste didactische vaardigheden en inzichten aan de hand van een breed theoretisch kader te benoemen, toe te passen en kritisch hierover te reflecteren. Zo behandelen ze de ontwikkeling van de mens doorheen de leeftijdsfasen.


We reiken concrete tools aan om vlotter, bewuster en efficiënter te communiceren. Je leert spreken voor een groep en oefent op spreek- en stemtechnieken. De leraar in opleiding leert zijn/haar stem en spraak beter te beheersen, en leert om met zelfvertrouwen, uitstraling en overtuiging voor een groep te spreken.


Ook initiatie-onderwijs heeft een plaats in de opleiding. Een introductie in de muziek-, drama- en beeldinitiatie daagt studenten uit om interdisciplinair aan de slag te gaan. Ze ontwikkelen gedurende de studie een persoonlijke lesmethodiek hedendaagse dans. Per graad wordt de opbouw van het bewegingsmateriaal en de fundamenten van de technische training in klassieke dans onderzocht. Je leert op een originele, dynamische manier met choreografie om te gaan.Wie word je?


Vanuit de traditie leiden de Conservatoria leraren op voor het deeltijds kunstonderwijs, het kunst-secundair onderwijs, het hoger kunstonderwijs en de kunst-educatieve sector. Ook buiten de muren van het reguliere kunstonderwijs kan je zelfstandig of bij sociaal-culturele organisaties aan de slag gaan.


Een goede leraar is zelf geïnspireerd. Je verbindt de didactische en pedagogische technieken met wat je zelf hebt geleerd in je basisopleiding dans. Je verfijnt je communicatieve en reflectieve vermogens en stemt ze af op je leerlingen.


Toelatingseisen


Adres:
Desguinlei 25
2018 Antwerpen