Let op: deze informatie komt uit het archief en is niet meer actueel.
Niveau
Graad
Vorm
Sector

Een kunstenaarscarrière en een onderwijsopdracht gaan hand in hand. De Specifieke Lerarenopleiding Drama betekent meer dan alleen een pedagogisch diploma. Je leert er namelijk hoe je jouw passie overbrengt op heel specifieke doelgroepen. Dat vraagt een grote artistieke bagage maar ook de juiste skills. De opleiding staat in constante verbinding met het werkveld en er wordt ingespeeld op de noden en veranderingen in de maatschappijIets voor jou?


Met een diploma van academische bachelor drama, kan je inschrijven voor de Specifieke Lerarenopleiding Drama samen met de inschrijving voor de master. Deze opleiding van één jaar kan dus ook over twee jaar gespreid worden. Het diploma van leraar krijg je wel pas na het behalen van de mastergraad.


Anderstalige kandidaat-studenten moeten bewijzen via een attest voldoende kennis van de Nederlandse taal te bezitten (niveau C1).


Wat leer je?


De lerarenopleiding drama is opgebouwd uit theoretische, vakdidactische en praktijkgerichte opleidingsonderdelen. Het programma is zo opgebouwd dat er naast het werken aan het métier van leerkracht ook ruimte is voor individuele profilering via keuzes in de stages.


Tijdens de opleiding leren studenten de belangrijkste didactische vaardigheden en inzichten aan de hand van een breed theoretisch kader te benoemen, toe te passen en kritisch hierover te reflecteren. Ze behandelen ook de ontwikkeling van de mens doorheen de leeftijdsfasen.


We reiken concrete tools aan om vlotter, bewuster en efficiënter te communiceren. Je leert spreken voor een groep en oefent op spreek- en stemtechnieken. De leraar in opleiding leert zijn/haar stem en spraak beter te beheersen, en leert om met zelfvertrouwen, uitstraling en overtuiging voor een groep te spreken.


Ook initiatie-onderwijs heeft een plaats in de opleiding. Een introductie in de muziek-, dans- en beeldinitiatie daagt studenten uit om interdisciplinair aan de slag te gaan.


De student leert hoe de fonetica van het Nederlands én de leer van de eutonie op een creatieve manier theoretisch en praktisch aangeleerd kunnen worden aan verschillende doelgroepen. Daarnaast ga je dieper in op de inhoudelijke begeleiding van spreekoefeningen. Ten slotte komen ook methodes aan bod om met specifieke groepsdynamieken en pedagogische kwesties om te gaan.


De uitwisseling van ervaringen en materiaal zorgen voor inspiratie om zelf aan de slag te gaan. Het onderzoek van de methodiek van het acteren in al zijn facetten staat permanent centraal tijdens vakdidactiek acteren.


Wie word je?


Vanuit de traditie leiden de Conservatoria leraren op voor het deeltijds kunstonderwijs, het kunst-secundair onderwijs, het hoger kunstonderwijs en de kunst-educatieve sector. Ook buiten de muren van het reguliere kunstonderwijs kan je zelfstandig of bij sociaal-culturele organisaties aan de slag gaan.


Een goede leraar is zelf geïnspireerd. Je verbindt de didactische en pedagogische technieken met wat je zelf hebt geleerd in je basisopleiding dans. Je verfijnt je communicatieve en reflectieve vermogens en stemt ze af op je leerlingen.


Toelatingseisen


Adres:
Desguinlei 25
2018 Antwerpen