Let op: deze informatie komt uit het archief en is niet meer actueel.
Niveau
Graad
Vorm
Sector

Een kunstenaarscarrière en een onderwijsopdracht gaan hand in hand. De Specifieke Lerarenopleiding Muziek betekent meer dan alleen een pedagogisch diploma. Je leert er namelijk hoe je jouw passie overbrengt op heel specifieke doelgroepen. Dat vraagt een grote artistieke bagage maar ook de juiste skills. De opleiding staat in constante verbinding met het werkveld en er wordt ingespeeld op de noden en veranderingen in de maatschappij.Iets voor jou?


Met een academisch bachelordiploma Muziek kan je inschrijven voor de specifieke lerarenopleiding Muziek samen met de inschrijving voor de Master, of nadat je het masterdiploma behaald hebt. Deze opleiding van één jaar kan dus ook over twee jaar gespreid worden.


Voor alle masteropleidingen waarvoor de optie "muziekeducatie" ingericht wordt en voor de afstudeerrichting Muziekpedagogie, bestaat ook de mogelijkheid om al 30 studiepunten (de theoretische component) van de lerarenopleiding te volgen in de basisopleiding. De praktijkcomponent (30 studiepunten) moet dan nog afzonderlijk afgelegd worden.


Wat leer je?


De lerarenopleiding drama is opgebouwd uit theoretische, vakdidactische en praktijkgerichte opleidingsonderdelen. Het programma is zo opgebouwd dat er naast het werken aan het métier van leerkracht ook ruimte is voor individuele profilering via keuzes in de stages.


Tijdens de opleiding leren studenten de belangrijkste didactische vaardigheden en inzichten aan de hand van een breed theoretisch kader te benoemen, toe te passen en kritisch hierover te reflecteren. Ze behandelen ook de ontwikkeling van de mens doorheen de leeftijdsfasen.


We reiken concrete tools aan om vlotter, bewuster en efficiënter te communiceren. Je leert spreken voor een groep en oefent op spreek- en stemtechnieken. De leraar in opleiding leert zijn/haar stem en spraak beter te beheersen, en leert om met zelfvertrouwen, uitstraling en overtuiging voor een groep te spreken.


Ook initiatie-onderwijs heeft een plaats in de opleiding. Een introductie in de muziek-, dans- en beeldinitiatie daagt studenten uit om interdisciplinair aan de slag te gaan.


Je leert de leer- en jaarplannen, lesvoorbereidingen, examenprogramma's, repertoire en methodes om boeiend, creatief en efficiënt les te geven en een eigen invulling geven aan theoretische vakken. Per discipline leer je meer over de problematiek van houding en lichamelijk welzijn bij leerlingen.


Op gebied van groepsmusiceren, het samen laten musiceren van leerlingen, wordt er ingegaan op gebruikte werkvormen, didactische analyse van partituren, specifieke problemen en taken, doelgroepen, groepssamenstellingen en arrangementen (jazz).


Voor studenten met als basisdiploma directie, pedagogie, compositie of muziekeducatie wordt er verder ingegaan op het lesgeven over de bijhorende theoretische vakken.


Wie word je?


Vanuit de traditie leiden de Conservatoria leraren op voor het deeltijds kunstonderwijs, het kunst-secundair onderwijs, het hoger kunstonderwijs en de kunst-educatieve sector. Ook buiten de muren van het reguliere kunstonderwijs kan je zelfstandig of bij sociaal-culturele organisaties aan de slag gaan.


Een goede leraar is zelf geïnspireerd. Je verbindt de didactische en pedagogische technieken met wat je zelf hebt geleerd in je basisopleiding dans. Je verfijnt je communicatieve en reflectieve vermogens en stemt ze af op je leerlingen.


Toelatingseisen


Adres:
Desguinlei 25
2018 Antwerpen