Sociale en culturele antropologie

Niveau
Graad
Vorm
Sector

Antropologie bestudeert sociale processen van onderuit en plaatst de actoren die in die processen betrokken zijn centraal. Wat is bijvoorbeeld de invloed van globalisering op het familieleven? Hoe geven mensen vorm aan hun religie door hun gebruik van hedendaagse media en technologie? Wat is het verband tussen natuurrampen en macht?

In de eerste opleidingsfase begin je met algemene vragen als: 'Wat is cultuur?' of 'Wat is identiteit?'. Je verwerft inzicht in de basisconcepten en theoretische benaderingen van de antropologie, maar ook in de basisprincipes en toepassing van kwalitatief onderzoek. Je raakt vertrouwd met de enorme culturele verscheidenheid in de wereld, en je leert een samenlevingsprobleem te benaderen vanuit het standpunt van de betrokken actoren. Naarmate deze eerste fase vordert, vat je ook je eigen onderzoek aan: je zoekt een onderwerp en promotor, en werkt een eigen probleemstelling uit. Die zal de basis vormen van je latere masterproef.

In de tweede fase ligt de nadruk op verdieping en specialisatie met onder meer een seminarie in Afrikastudies of in multiculturalisme, migratie en minderheden. Hierin brengen de docenten je in contact met het meest recente onderzoek en kun je je onderzoeksvaardigheden bijschaven. Verder stel je je eigen opleidingsonderdelenpakket samen op basis van de noden van je onderzoek en je voorkeuren en interesses. Uiteindelijk mondt deze tweede fase uit in je masterproef. Die is gebaseerd op het onderzoek dat je in de loop van je opleiding hebt verricht.


Adres:
Oude Markt 13
3000 Leuven

Deze instellingen hebben ook een open dag