Niveau
Graad
Vorm
Sector

In deze masteropleiding kun je dieper ingaan op de onderlinge samenhang tussen mensen en groepen in de voortdurend veranderende maatschappij. Sociologische vragen over verschijnselen en sociale problemen van de samenlevingen zul je vanuit een vergelijkend perspectief moeten beantwoorden. Zowel vergelijkend in de tijd als naar plaats. Sociale ongelijkheid en cohesie zijn twee thema’s die in deze masteropleiding een belangrijke rol spelen. Je besteedt aandacht aan het vertalen van sociale problemen in sociologische problemen en aan het zelfstandig verrichten van sociologische analyses met behulp van theorieën en modellen en geavanceerde onderzoeksmethoden en -technieken. Daarnaast leer je de resultaten van de analyses te vertalen in oplossingen en de evaluatie daarvan.


Adres:
Oude Markt 13
3000 Leuven