Niveau
Graad
Vorm
Sector
De opleiding HBO Master Sociale Zekerheid:
De opleiding wordt gegeven in de vorm van leerprojecten waarin praktijkdossiers centraal staan. Het onderwerp "Onderzoeksvaardigheden" is ee nbelangrijk onderdeel van het HBO Masteronderwijs.
Voor wie:
Als je op HBO niveau werkt in het domein van sociale zekerheid/zorg of HRM. En je hebt een ambitie om je hierin verder te verdiepen. Dan is de HBO Masteropleiding SZ van Capabel Hogeschool een logische vervolgstap
Wat doe je als Master Sociale Zekerheid:
Je bent als Master SZ verantwoordelijk voor beleid, leiding of onderzoek op het gebied van sociale zekerheid. Participatie is een sleutelwoord in je werk. Je houd je bezig met vraagstukken die betrekking hebben op werk, uitkeringen, re-integratie en inclusieve arbeidsorganisaties. Je kunt hierover oordelen, adviseren en er ook beleid voor ontwikkelen. Je bent je ervan bewust dat je werkt in een complexe sociale en bestuurlijke omgeving. Je kunt wet- en regelgeving hanteren en polisvoorwaarden toepassen. Je weet professioneel om te gaan met risico’s, belangenconflicten en dilemma’s. Onderzoek en rapporteren maakt deel uit van je werk.
.

Adres:
Australiëlaan 14 tot 16
3526 AB Utrecht