Theologie & Religiewetenschappen

Niveau
Graad
Vorm
Sector
De masteropleiding Theologie en Religiewetenschappen leidt je in drie jaar (zes jaar in deeltijd) op tot een academisch geschoolde theoloog die is toegerust tot het ambt van predikant.
Als je de hele masteropleiding hebt afgerond, dan kun je je aanmelden voor het kerkelijk examen bij de Doopsgezinde Broederschap in Nederland, de Hersteld Hervormde Kerk of de Remonstrantse Broederschap.
Vanaf 2023-2024 is het niet meer mogelijk om je aan te melden voor het profiel van het Baptisten Seminarium.
Je verdiept en verbreedt je theologische kennis. Je leert hoe je theologie, geloof en kerkelijke praktijk op een academische wijze benadert en hoe je verworven kennis weer toepast in de praktijk. En je krijgt de ruimte voor je eigen academische en theologische vorming. Houd jij van verdiepend contact met mensen? Ben je gemotiveerd om geestelijke leiding te geven binnen een kerkelijke gemeente? Werk je graag samen met anderen binnen en buiten de kerk? Dan is de masteropleiding Theologie and Religiewetenschappen iets voor jou.

Binnen de driejarige master worden de volgende drie predikantsprofielen aangeboden. Elk profiel heeft eigen vakken, aangeboden door docenten van de bijbehorende seminaries.
Hersteld Hervormde Kerk
Doopsgezinde Broederschap
Remonstrants Broederschap

Adres:
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam