Theologie

Niveau
Graad
Vorm
Sector
Tijdens de master specialiseer je je in een aantal theologische vakgebieden en bereid je voor op een beroep in het pastoraat, de geestelijke verzorging of de wetenschap. Wil jij graag een rol van betekenis spelen voor mensen die behoefte hebben aan geestelijke ondersteuning? Wil je na je opleiding werken als geestelijk verzorger binnen een zorginstelling, het leger of het gevangeniswezen? Of wil je aan het werk als pastoraal werker of priester binnen een parochie? Kies dan voor de driejarige beroepsgerichte master Theologie aan Tilburg University. In de master verdiep je je in verschillende theologische- en aanverwante disciplines zoals filosofie en sociale wetenschappen.
Daarnaast specialiseer je je in een van de twee uitstroomprofielen die in combinatie met je stage een goede voorbereiding op de arbeidsmarkt vormen:
1. Geestelijke verzorging - voor een functie en stage in de zorg, bij justitie of in de krijgsmacht.
2. Parochiepastoraat - voor een functie en stage binnen een parochie of ander kerkelijk verband.
Je sluit je master Theologie af met het schrijven van een masterthesis.

Adres:
Warandelaan 2
5037 AB Tilburg

Deze instellingen hebben ook een open dag

Radboud Universiteit - Nijmegen

mrt
16
2024
Master Open Dag
Locatie:
Tijd: 10:00 - 15:00

Theologische Universiteit Kampen - Kampen

mrt
21
2024
Open masteravond theologie
Locatie:
Tijd: 19:00 - 21:00