Toegepast Recht

Niveau
Graad
Vorm
Sector
Heb jij je Bachelor of Laws gehaald en wil je jouw juridische kennis, loopbaan of ambitie naar een hoger niveau tillen? De Master Toegepast Recht van de Hanzehogeschool Groningen biedt jou die extra stap.
De samenleving heeft in toenemende mate behoefte aan praktijkgerichte juristen die wendbaar en flexibel zijn, omdat de problemen waar zij mee te maken hebben steeds complexer worden. Denk aan klimaat en energie, sociaal-maatschappelijke vraagstukken en de toenemende digitalisering. Allemaal ontwikkelingen die een behoorlijke impact hebben op het juridisch domein, omdat wet- en regelgeving hierdoor verandert en nieuwe juridische vraagstukken ontstaan.
De masteropleiding Toegepast Recht bereidt je voor op een juridische spilfunctie. Met deze master op zak onderscheid je je van universitair geschoolde juristen doordat je bent opgeleid om complexe praktijkproblemen niet alleen strikt juridisch te analyseren en op te lossen, maar praktisch te opereren vanuit een integraal perspectief. Je pakt de adviseurs- of regierol en bent getraind om issues multidisciplinair, creatief en flexibel te benaderen. Na de studie ben je klaar voor een positie als masterprofessional waarin je bijdraagt aan oplossingen voor complexe en actuele praktijkvraagstukken en de spil bent tussen uitvoering en beleid.

Kennismaken met de opleiding?

Kom naar de open dag

7
mei
Online Mastervoorlichting
Tijd: 17:00 - 17:45 uur

Adres:
Zernikeplein 7
9747 AS Groningen

Deze instellingen hebben ook een open dag

Hanzehogeschool Groningen - Groningen

mei
7
2024
Online Mastervoorlichting
Locatie:
Tijd: 17:00 - 17:45