Toegepaste economische wetenschappen

Let op: deze informatie komt uit het archief en is niet meer actueel.
Niveau
Graad
Vorm
Sector

Master of Science
Deze opleiding wordt onder de naam Master of Business Economics ook aangeboden in het Engels.

Deze masteropleiding legt de nadruk op het verwerven van diepgaande kennis en vaardigheden in een bedrijfskundige specialisatie. Tijdens je bacheloropleiding toegepaste economische wetenschappen kreeg je al de kans om je, steunend op een brede scholing in de bedrijfskunde, in twee domeinen te specialiseren (bv. marketing, en accountancy en financiering). Het masterprogramma laat zowel verdieping in dezelfde bedrijfskundige domeinen als verbreding naar bijkomende specialisaties toe (bv. entrepreneurship of personeel en organisatie). Op die manier kun je een heel persoonlijk afstudeerprofiel uittekenen. Bovenal laat het masterprogramma je toe om als bedrijfskundige de wetenschappelijke denkkaders zelfstandig en kritisch toe te passen, zodat je altijd verder kunt leren en evolueren in een snel veranderende maatschappij.


Adres:
Oude Markt 13
3000 Leuven