Toegepaste informatica

Let op: deze informatie komt uit het archief en is niet meer actueel.
Niveau
Graad
Vorm
Sector

De bacheloropleiding Computerwetenschappen en de masteropleiding Toegepaste Informatica spitsen zich toe op de studie van alle aspecten van software, zowel de theoretische en wetenschappelijke aspecten als de praktische aspecten ervan. Dit omvat o.a. de studie van softwaretechnologie (programmeertalen, gegevensbanken, internettechnologie, compilers...), algoritmen en oplossingsstrategieën, ontwerptechnieken, alsook aspecten die te maken hebben met het invoeren van informatica-oplossingen in bedrijven, organisaties en de maatschappij. Daarnaast besteed je ook de nodige aandacht aan onderzoek in het vakgebied.

Software is de toekomst
Computerwetenschappen is een snel groeiend vakgebied. De informaticasector is dan ook een hoogtechnologische sector waar commerciële en technologische vernieuwingen legio zijn. Je kunt er al je creative driften botvieren in het maken van nieuwe (software-) producten. Niet zo creatief? Geen nood, de sector heeft ook een grote behoefte aan mensen die de ideeën van anderen weten te realiseren of die softwareoplossingen kunnen aanreiken voor allerlei problemen. Bovendien heeft het vakgebied een zeer grote reikwijdte. In elk (wetenschappelijk of maatschappelijk) domein krijgt men vroeg of laat met een vorm van informatisering te maken. Omdat het vakgebied zo een grote reikwijdte heeft, is het ook een ideaal vak voor mensen met een brede interesse. Op basis van een gedegen kennis kunnen informatici samenwerken met mensen uit andere vakgebieden en daar vormgeven aan informaticaoplossingen.


Adres:
Oude Markt 13
3000 Leuven