Toerisme

Let op: deze informatie komt uit het archief en is niet meer actueel.
Niveau
Graad
Vorm
Sector

Toerisme staat voor een belangrijke economische sector, bedrijven en veel banen, een grote impact op het milieu, ... Toerisme is met andere woorden een domein dat je professioneel aanpakt. Deze master biedt naast kennis ook vaardigheden, creativiteit, analyse- en communicatiebeheersing op het niveau van leidinggevende functies of onderzoek in het domein van toerisme. De opleiding heeft een sterk interdisciplinair karakter en een internationale dimensie van het studiedomein en het werkveld.

Complexiteit van toerisme
Het studiedomein van toerisme verschilt van vele andere door de complexiteit van toerisme als maatschappelijk fenomeen, als beleidsdomein en als economische activiteit. Vanuit de bedrijfskunde wordt de toeristische sector bestudeerd als een 'keten van producten en diensten'. Het accent ligt op sectorspecifieke marketingstudies, inclusief concurrentieanalyses. Naast het economische zijn er echter nog vele aspecten die vooral gericht zijn op het gedragspatroon van toeristen en planning en beheer van bestemmingen. Dit betekent dat ook de sociale, geografische en culturele disciplines hun plaats krijgen in een coherent programma waarin het multidimensionale karakter van toerisme ten volle aan bod komt. Het opleidingsprogramma tracht te zijn wat toerisme zelf is: een geïntegreerd geheel van de aspecten people-place-product-policy waarvan kennis en benadering per definitie interdisciplinair zijn.


Adres:
Oude Markt 13
3000 Leuven