Niveau
Graad
Vorm
Sector

De Master in het Tolken leidt je op tot tolk: een taalbemiddelaar die de communicatie tussen verschillende partijen vlot doet verlopen. Tijdens de opleiding maak je kennis met de meest recente wetenschappelijke ontwikkelingen en onderzoeksthema’s binnen de tolkenwereld. Zo komen bijvoorbeeld neurolinguïstiek, toegepast linguïstisch onderzoek en studies over aspecten van multiculturele communicatie ruim aan bod. Tegelijkertijd wordt de realiteit van het toekomstig werkmilieu niet uit het oog verloren. Terwijl je een uitstekende mondelinge taalvaardigheid verwerft, krijg je als aspirant-tolk een cursus deontologie en leer je je te vestigen als zelfstandig tolk. Je maakt kennis met het werkveld door een bezoek aan verschillende EU-instellingen, en leert de internationale tolkenvereniging AIIC kennen. Tijdens je stage ga je als tolk aan de slag in de non-profitsector.

Naast een wetenschappelijk deel dat vooral aandacht heeft voor (interculturele) communicatie, technologie en tekst- en discoursanalyse, wordt er in de opleiding veel aandacht aan de technische en praktische kant van het tolken besteed. Daarbij wordt er traditioneel een onderscheid gemaakt tussen twee verschillende manieren waarop mensen als tolk kunnen optreden. Wanneer je consecutief tolkt op congressen, in vergaderingen, etc. vertaal je als tolk na de spreker, waarbij je de inhoud van de originele rede zo getrouw mogelijk weergeeft. Bij het simultaan tolken wordt de spreker zonder tijdverlies en meestal naar verschillende talen vertaald. 


Adres:
Sint-Andriesstraat 2
2000 Antwerpen