Verandermanagement

Niveau
Graad
Vorm
Sector
Verandermanagement is een vak, organisatieontwikkeling ook. Ondernemingen en instellingen hebben behoefte aan de hiermee verbonden kennis, kunde en vaardigheden.
Centraal staat de combinatie van de belangrijkste wetenschappelijke kennis en inzichten, ‘evidence’, reflectie en praktijkervaring, eigen cases en ontwikkelvragen en actuele thema’s zoals digitalisering en de energietransitie. Onze opleidingen worden verzorgd door hoogleraren en diverse docenten met als uitgangspunt: ‘voor practitioners door practitioners’. En we werken evidence based, wat betekent dat we steeds de vraag stellen hoe de beste kennis en inzichten omgezet kunnen worden in oplossingen en antwoorden voor de praktijk.
Verandermanagement opleidingen
We bieden de volgende opleidingen op het gebied van verandermanagement en organisatieontwikkeling:

De Basisopleiding Verandermanagement
Master Verandermanagement. De masteropleiding bestaat uit 3 modules, waarvan module 1 en 2 los te volgen zijn.
Module 1 Verandermanagement: Advanced Program
Module 2 Verandermanagement: Interventionist Program
Module 3 kun je alleen volgen na afronden van module 1 en module 2
Per module is er plaats voor maximaal 20 deelnemers.

Adres:
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam