Verzekeringen

Let op: deze informatie komt uit het archief en is niet meer actueel.
Niveau
Graad
Vorm
Sector

Master of Science

Je verwerft de kennis, de vaardigheden en de attitudes die vereist zijn om problemen binnen de verzekeringswereld op zelfstandige wijze en in teamverband te onderkennen, te structureren en op te lossen. Je verdiept je in de problematiek en je leert hoe je de voorgestelde oplossing het best communiceert en rapporteert. Om dit doel te bereiken, worden de fundamentele concepten van het verzekeren (recht, economie, accounting, financiële aspecten, beginselen van actuariaat) grondig bestudeerd. Ook worden de analytische instrumenten, die noodzakelijk zijn om actuele problemen in de verzekeringswereld effectief op te lossen, verkend.

Aangezien verzekeren plaatsvindt in een snel evoluerende economische omgeving, wordt in ruime mate aandacht besteed aan algemeen toepasbare onderzoeksmethoden en oplossingstechnieken. De bruikbaarheid van deze algemene technieken binnen de context van het verzekeren wordt geïllustreerd aan de hand van casestudy's en voorbeelden. Terwijl de Master of Financial and Actuarial Engineering de actuariële of verzekeringswiskundige aanpak vooropstelt, staat in de master in de verzekeringen een (bredere) globale beschrijving van het verzekeren op het programma.


Adres:
Oude Markt 13
3000 Leuven