Werktuigkunde - Elektrotechniek

Let op: deze informatie komt uit het archief en is niet meer actueel.
Niveau
Graad
Vorm
Sector

De brede maar tegelijkertijd specialiserende masteropleiding Ingenieurswetenschappen: Werktuigbouwkunde-elektrotechniek een troef voor tal van sectoren en functies. De masteropleiding wil mensen vormen die wetenschap en technologie efficiënt kunnen beoefenen. De opleiding is academisch, wat betekent dat zij gekenmerkt wordt door een intrinsiek nauwe relatie met het wetenschappelijk onderzoek in de betrokken vakgebieden en met het beroepsveld.

Tijdens de twee masterjaren combineer je een brede multidisciplinaire ingenieursopleiding met verdere specialisatie in de gekozen afstudeerrichting: Werktuigbouwkunde, Transporttechnologie, Lucht- en Ruimtevaart en Energie.

  • Werktuigbouwkunde. In de afstudeerrichting Werktuigbouwkunde zal je leren om high-tech machines, intelligente machines en thermische installaties te ontwerpen en complexe systemen zoals industriële robots te bestuderen. De afstudeerrichting Werktuigbouwkunde heeft tot doel burgerlijk ingenieurs te vormen die in staat zijn om complexe mechanische systemen optimaal te ontwerpen, te produceren, te onderhouden en toe te passen ten behoeve van de maatschappij. 
  • Transporttechnologie. Ben je eerder geïnteresseerd in innoverende en milieuvriendelijke automobieltechnieken of spoorwegtechnologie? Kies dan voor de afstudeerrichting Transporttechnologie. In deze richting leer je over moderne voertuigaandrijvingen, intelligente voertuigen, voertuigmechanica, verkeerskunde en dergelijke. Transporttechnologie heeft tot doel ingenieurs te vormen die systemen kunnen ontwerpen en goed laten werken (besturen) waarin transport van mensen en goederen centraal staat, met speciale aandacht voor innoverende milieuvriendelijke voertuigtechnieken. 
  • Lucht- en ruimtevaart. De afstudeerrichting Lucht- en ruimtevaart maakt je vertrouwd met de spitstechnologieën in bouw, exploitatie en onderhoud van vlieg- en ruimtevaarttuigen. Deze opleiding is sterk gericht op de toeleveringsbedrijven in de lucht- en ruimtevaart. Deze specialisatie wil ingenieurs vormen die vertrouwd zijn met de veelzijdige facetten van de spitstechnologieën in de lucht- en de ruimtevaartsector en hun spin-off mogelijkheden in andere industriële sectoren.

 


Adres:
Oude Markt 13
3000 Leuven