Wijsbegeerte

Let op: deze informatie komt uit het archief en is niet meer actueel.
Niveau
Graad
Vorm
Sector

Deze opleiding biedt een theoretische benadering van verschillende kwesties. Vele ontwikkelingen op het gebied van politiek, cultuur en wetenschappelijke bevindingen vinden hun oorsprong in de filosofie. Bij deze opleiding zal je veel lezen over uiteenlopende standpunten die verschillende mensen hebben ten aanzien van bepaalde onderwerpen. De onderwerpen zijn vaak vanzelfsprekendheden. Toch stelt de filosofie juist deze zaken ter discussie. De filosofie stelt vragen over onderwerpen die in de wetenschap of in de maatschappij nog vaag of ondoordacht zijn. Voorbeelden van deze vragen zijn: is er een wetenschappelijke methode die altijd op gaat en leidt deze methode tot waarheid? Wat is het wezen van de mens? Vinden we dat in God, de natuur, atomen, cellen? Kunnen mensen zelf bepalen wat goed of slecht is?

De moderne wijsbegeerte onderscheidt zich van de traditionele door het leggen van directe verbanden met andere disciplines zoals politiek, psychologie en natuurkunde. Erg belangrijk in deze opleiding is dat je leert om niet de standpunten van anderen over te nemen, maar om zelf standpunten te vormen die logisch zijn opgesteld.

Vakken

- Ethiek
- Esthetica
- Logica
- Kennisleer
- Taalfilosofie
- Wijsgerige antropologie
- Filosofie van de geschiedenis.

Toelatingseisen


Adres:
Oude Markt 13
3000 Leuven