Wijsbegeerte

Let op: deze informatie komt uit het archief en is niet meer actueel.
Niveau
Graad
Vorm
Sector

Tijdens de Masteropleiding Wijsbegeerte kun je dieper ingaan op verschillende kanten van het vakgebied. Je breidt je kennis van de geschiedenis van de filosofie uit en maakt kennis met klassieke filosofische teksten en ideeën. Afhankelijk van de keuzes die je zelf maakt, kun je je verdiepen in verschillende onderdelen van de filosofie, zoals ethiek, logica, metafysica en hermeneutische wijsbegeerte, taalfilosofie, filosofie van de kunst, van de sociale wetenschappen, etc. Elke universiteit heeft haar eigen specifieke aandachtsgebieden en specialisaties.

Erasmus Universiteit Rotterdam
De EUR kent de volgende specialisaties: wijsgerige antropologie, ethiek, methodologie & wetenschapsfilosofie, geschiedenis van de wijsbegeerte in het bijzonder in Nederland.

Radboud Universiteit Nijmegen
De RUN kent een doorstroomvariant en een onderzoeksvariant wijsbegeerte. Binnen de doorstroomvariant kun je kiezen uit de volgende specialisaties: metafysica, wijsgerige antropologie, wijsgerige ethiek, sociale & politieke wijsbegeerte, taalfilosofie/logica, algemene wetenschapsleer & cognitiefilosofie, en geschiedenis van de wijsbegeerte. De onderzoeksvariant kent vier clusters die elk hun eigen specialisaties hebben. De cluster geschiedenis kent de specialisaties geschiedenis van de antieke & middeleeuwse filosofie en geschiedenis van de moderne & hedendaagse filosofie. De cluster fundamentele filosofie kent de specialisaties wijsgerige antropologie, metafysica & kenleer en metafysica, godsdienstfilosofie & cultuurfilosofie. Binnen de cluster cognitiefilosofie kun je kiezen uit wetenschapsleer of taalfilosofie & Logica. De cluster praktische filosofie kent de specialisaties wijsgerige ethiek, economische filosofie & ethiek, sociale & politieke filosofie en rechtsfilosofie.

Rijksuniversiteit Groningen
De RUG biedt een doorstroomvariant en een onderzoeksvariant genaamd wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied aan. Binnen de doorstroommaster zijn er de volgende specialisaties: geschiedenis van de filosofie, praktische filosofie, theoretische filosofie, filosofie.

Universiteit Leiden
Binnen de doorstroomvariant kent de UL de volgende specialisaties: geschiedenis van de wijsbegeerte, praktische wijsbegeerte, en theoretische wijsbegeerte. De UL biedt ook een onderzoeksvariant aan, genaamd wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied. Het masterprogramma bestaat uit een combinatie van Nederlandstalige en Engelstalige modules.

Universiteit Utrecht
Binnen de doorstroommaster wijsbegeerte aan de UU kun je kiezen uit de volgende specialisaties: ethiek, sociale en politieke filosofie, geschiedenis van de filosofie, filosofie van de geest, wetenschapsfilosofie, kenleer en logica.

De UU kent ook een variant op de master wijsbegeerte genaamd filosofie in bedrijf. Deze master kent een praktische variant (gericht op stage en praktische vaardighedentraining) en een theoretische variant met meer nadruk op het theoretisch-filosofisch onderzoek.

Universiteit van Amsterdam
De UvA biedt een doorstroommaster en een onderzoeksmaster aan. De specialisaties van beide masters zijn dezelfde, namelijk: metafysica, filosofie van kunst & cultuur, wetenschapsfilosofie, ethiek, politieke & sociale filosofie, taalfilosofie en filosofische logica.

Binnen de onderzoeksmaster volg je bovendien colleges over filosofische methoden en controverses.

Universiteit van Tilburg
Aan de UvT vallen onder deze opleiding het doorstroomprogramma wijsbegeerte en het Engelstalige onderzoeksprogramma rationaliteit & normativiteit. Deze masteropleiding heeft aan de UvT een beroeps- en praktijkgerichte opzet. Je besteedt veel aandacht aan de maatschappelijke context waarin filosofische vraagstukken zich voordoen. Hierbij staat de filosofie van mens en maatschappij centraal.

Vrije Universiteit De VU kent de volgende specialisaties: ontologie, kentheorie, taalfilosofie & filosofische logica, praktische filosofie & filosofische antropologie, wetenschapsfilosofie & ethiek, en geschiedenis van de wijsbegeerte.


Adres:
Oude Markt 13
3000 Leuven