Archeologie

Hieronder vind je een overzicht met de belangrijkste info over Archeologie. Scroll nog iets verder voor wat inhoudelijke info en niet onbelangrijk, wáár je Archeologie kunt gaan studeren!

Niveau
Graad
Sector

De universitaire Bachelor Archeologie richt zich op de erfenis van vroegere culturen vanuit een historische en een sociaal-wetenschappelijke interesse. De Bachelor Archeologie biedt de unieke combinatie vanhistoriserende (culturele) en natuur-wetenschappelijke archeologievakken. Naast het volgen van deze historiserende (culturele) en natuur-wetenschappelijke archeologievakken wordt je tijdens deze studie aangespoord om mee te denken over belangrijke vraagstukken binnen het vak van de archeologie en doe je ervaring op met veldwerk in zowel binnen- als buitenlan. Aan het einde van de opleiding beschik je over de theoretische kennis en praktische vaardigheden die je nodig hebt voor het opgraven, onderzoeken en interpreteren van materiële resten van vroegere samenlevingen en culturen. 

Archeologen zijn aangewezen op de overblijfselen van een verdwenen samenleving; op vondsten in de grond, van graven en tempels tot gereedschap en etensresten. De werkzaamheden van de archeoloog bestaan niet alleen uit het doen van opgravingen, maar ook uit het beschrijven en interpreteren van vondsten. Dit kan vanuit een kantoor of laboratorium gebeuren, dit is de meest tijdrovende bezigheid. Daarmee is Archeologie een multidisciplinaire studie; als archeoloog maak je gebruik van de kennis en kunde van veel verschillende wetenschappen, zoals onder andere geschiedenis, sociologie, biologie en aardwetenschappen.

Studieopbouw Archeologie

In het eerste jaar van de Bachelor Archeologie volg je inleidende algemene colleges en steunvakken. Je krijgt colleges maar schrijft ook werkstukken en maakt kennis met veldwerkonderzoek. In het tweede jaar van de studie kies je een specialisatie: pre- en protohistorie of klassieke en mediterrane archeologie. In het derde jaar van de opleiding besteed je ongeveer vier maanden aan archeologisch veldwerk en maak je een aantal excursies. Je sluit de Bachelor af met een scriptie.

Vakken

  • Klassieke en mediterrane archeologie 
  • Prehistorie en dateringmethoden
  • Archeologie van de klassieke oudheid
  • geografie voor archeologen
  • Ijzertijd
  • Biologische archeologie
  • Provinciaal Romeinse archeologie

Toelatingseisen

Hoe wordt deze studie beoordeeld?

Voltijd
Toon meer statistieken
Enquêtejaar 0

Waar kan ik dit studeren?

Wo | Bachelor | Voltijd | | Leuven

Archeologie

KU Leuven, Leuven