Archeologie

Let op: deze informatie komt uit het archief en is niet meer actueel.
Niveau
Graad
Sector

Tijdens de Master Archeologie kun je je kennis van methoden en technieken van archeologisch onderzoek verder uitbreiden. Je maakt kennis met de theoretische en methodologische ontwikkelingen binnen het vakgebied van de archeologie en je houdt je bezig met bronnenonderzoek. Daarbij komen zowel primaire bronnen (zoals prehistorisch, archeobotanisch of archeozoölogisch materiaal, afkomstig uit een opgraving, een survey of uit een collectie), als secundaire bronnen (zoals historisch kaartmateriaal, Gis gegevens, historische bronnen en afbeeldingen) aan bod.

De Universitaire Master kun je volgen aan de Rijksuniversiteit Groningen, de Universiteit Leiden en de Universiteit van Amsterdam.

Rijksuniversiteit Groningen

De RUG kent twee afstudeerrichtingen: pre- & protohistorie, en klassieke & mediterrane archeologie. Binnen beide richtingen bestaat de mogelijkheid tot specialisatie in de ecologische (biologische) archeologie. Aan de RUG wordt zowel een doorstroommaster als een onderzoeksmaster aangeboden.

Universiteit Leiden

Binnen de Engelstalige master aan de UL heb je keuze uit de volgende zes specialisaties: science-based archaeology, European prehistoric archaeology, classical archaeology, archaeology of the near east, archaeology of Asia en archaeology & history of native American peoples.

Universiteit van Amsterdam

De UvA kent de volgende specialisaties: Europese archeologie en mediterrane archeologie.Aan de UvA wordt archeologie als onderzoeksmaster aangeboden. Je leert methoden en technieken van veldwerk kennen.

Toelatingseisen Master

Voor masters gelden specifieke toelatingseisen. Raadpleeg de website van de desbetreffende instelling voor de concrete toelatingseisen.

Bekijk waar je dit kan studeren

Hoe wordt deze studie beoordeeld?

Voltijd
Algemeen oordeel
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over het opdoen van onderzoekend vermogen binnen de opleiding, denk bijv. aan analytisch denken, het doen van praktijkgericht onderzoek en het schriftelijk rapporteren over praktijkgericht onderzoek.
Aansluiting beroepspraktijk
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over docenten, denk bijv. aan de deskundigheid van docenten en de bereikbaarheid en betrokkenheid van docenten.
Docenten
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de sfeer op de opleiding.
Sfeer
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de kwaliteit van de studiebegeleiding door de opleiding, denk bijv. aan de mogelijkheid tot en kwaliteit van begeleiding en de mate waarin de opleiding initiatief neemt in begeleiding.
Studiebegeleiding
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de studiefaciliteiten, denk bijv. aan de computerruimtes, de bibliotheek en de ICT-faciliteiten.
Studiefaciliteiten
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de tevredenheid met hun baan.
Tevreden met baan
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over het loopbaanperspectief.
Tevreden over loopbaanperspectief
-
Het tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) dat studenten geven over de toetsing en beoordeling door de opleiding, denk bijv. aan de duidelijkheid over criteria waarop getoetst wordt en het aantal toetsmomenten.
Toetsing en beoordeling
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de mate waarin je wordt voorbereid op je beroepsloopbaan, denk bijv. aan het contact dat je hebt met de praktijk (stages).
Voorbereiding beroepsloopbaan
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de wetenschappelijke vaardigheden wo.
Wetenschappelijke vaardigheden wo
-
Toon meer statistieken
Enquêtejaar 0