Architectuur

Niveau
Graad
Sector

De opleiding tot architect is een academische opleiding met een artistieke invalshoek.

De opleiding omvat alles wat te maken heeft met ruimte en met de praktijk van ontwerpen, plannen, bouwen, managen en wonen.

Centraal in de opleiding staat het ontwerp. Je gaat van bij de start van de opleiding aan de slag met creatieve ontwerpopdrachten en in de opleidingsonderdelen mixed media ontwikkel je een uniek persoonseigen beeldend vermogen.

Als je architectuur studeert, gaat kunst hand in hand met wetenschap. Daarom om omvat de opleiding naast de praktijk nog drie andere kennisdomeinen. De opleidingsonderdelen Geschiedenis en theorie geven het creatieve proces een cultuurtheoretische onderbouwing. Bouwtechnieken en de exacte wetenschappen die daarbij nodig zijn, geven je technisch inzicht en leren je een gepaste, op stabiliteit gerichte structuur te ontwerpen en conceptueel te dimensioneren. Management en ondernemen introduceert je in het management van een professionele praktijk of van een architecturaal of stedelijk project

Toelatingseisen

Hoe wordt deze studie beoordeeld?

Voltijd
Algemeen oordeel
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over het opdoen van onderzoekend vermogen binnen de opleiding, denk bijv. aan analytisch denken, het doen van praktijkgericht onderzoek en het schriftelijk rapporteren over praktijkgericht onderzoek.
Aansluiting beroepspraktijk
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over docenten, denk bijv. aan de deskundigheid van docenten en de bereikbaarheid en betrokkenheid van docenten.
Docenten
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de sfeer op de opleiding.
Sfeer
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de kwaliteit van de studiebegeleiding door de opleiding, denk bijv. aan de mogelijkheid tot en kwaliteit van begeleiding en de mate waarin de opleiding initiatief neemt in begeleiding.
Studiebegeleiding
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de studiefaciliteiten, denk bijv. aan de computerruimtes, de bibliotheek en de ICT-faciliteiten.
Studiefaciliteiten
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de tevredenheid met hun baan.
Tevreden met baan
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over het loopbaanperspectief.
Tevreden over loopbaanperspectief
-
Het tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) dat studenten geven over de toetsing en beoordeling door de opleiding, denk bijv. aan de duidelijkheid over criteria waarop getoetst wordt en het aantal toetsmomenten.
Toetsing en beoordeling
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de mate waarin je wordt voorbereid op je beroepsloopbaan, denk bijv. aan het contact dat je hebt met de praktijk (stages).
Voorbereiding beroepsloopbaan
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de wetenschappelijke vaardigheden wo.
Wetenschappelijke vaardigheden wo
-
Toon meer statistieken
Enquêtejaar 0

Waar kan ik dit studeren?

Wo | Bachelor | Voltijd | | Oostende

Architectuur

Technologiecampus Oostende, Oostende