Bio-ingenieurswetenschappen

Let op: deze informatie komt uit het archief en is niet meer actueel.
Niveau
Graad
Sector

Veelzijdigheid is de grootste troef

De opleiding bio-ingenieurswetenschappen is een ingenieursopleiding waarbij de vier basiswetenschappen (biologie, chemie, fysica en wiskunde) op een geïntegreerde manier aan bod komen. De nadruk ligt hierbij op de levende materie, de micro-organismen, planten en dieren, in hun omgeving (water, lucht en bodem). Een bio-ingenieur houdt zich bezig met de technologieën om die levende materie in te zetten voor gebruik in de maatschappij. Het is een brede opleiding met heel diverse afstudeerrichtingen.

Oplossen van actuele maatschappelijke uitdagingen

Je leert biologische, fysische en chemische systemen en processen kennen, van het moleculaire niveau tot het aardse milieu. En de technologieën om deze systemen optimaal te benutten en beheren voor bv. de ontwikkeling van medicijnen en voedsel of voor de bescherming van ons milieu. Dit kan variëren van cel- & gentechnologie, chemie, milieutechnologie tot land- en bosbeheer.

Van kaas tot DNA-technologie

Dieren fokken, planten veredelen, bier brouwen, brood bakken met gist, kaas maken van melk: het zijn allemaal voorbeelden van de traditionele biotechnologie. Daarnaast is er ook de moderne biotechnologie met technieken als genetische modificatie en mutagenese, DNA sequentiebepaling en bio-informatica. Ook verschillende andere ‘bio-georiënteerde’ technologieën voor o.a. bodemsanering, water- en luchtzuivering, bioremediatie en biomonitoring werden de laatste decennia ontwikkeld voor probleemoplossing en procesbenadering op systeemniveau. Deze technieken hebben een enorme invloed op onze samenleving en vormen daardoor vaak het onderwerp van maatschappelijke discussie. Er zijn nog steeds enorme mogelijkheden en uitdagingen voor innovaties in gezondheidszorg, landbouw, voeding en milieu.

Toelatingseisen

Hoe wordt deze studie beoordeeld?

Voltijd
Algemeen oordeel
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over het opdoen van onderzoekend vermogen binnen de opleiding, denk bijv. aan analytisch denken, het doen van praktijkgericht onderzoek en het schriftelijk rapporteren over praktijkgericht onderzoek.
Aansluiting beroepspraktijk
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over docenten, denk bijv. aan de deskundigheid van docenten en de bereikbaarheid en betrokkenheid van docenten.
Docenten
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de sfeer op de opleiding.
Sfeer
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de kwaliteit van de studiebegeleiding door de opleiding, denk bijv. aan de mogelijkheid tot en kwaliteit van begeleiding en de mate waarin de opleiding initiatief neemt in begeleiding.
Studiebegeleiding
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de studiefaciliteiten, denk bijv. aan de computerruimtes, de bibliotheek en de ICT-faciliteiten.
Studiefaciliteiten
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de tevredenheid met hun baan.
Tevreden met baan
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over het loopbaanperspectief.
Tevreden over loopbaanperspectief
-
Het tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) dat studenten geven over de toetsing en beoordeling door de opleiding, denk bijv. aan de duidelijkheid over criteria waarop getoetst wordt en het aantal toetsmomenten.
Toetsing en beoordeling
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de mate waarin je wordt voorbereid op je beroepsloopbaan, denk bijv. aan het contact dat je hebt met de praktijk (stages).
Voorbereiding beroepsloopbaan
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de wetenschappelijke vaardigheden wo.
Wetenschappelijke vaardigheden wo
-
Toon meer statistieken
Enquêtejaar 0