Biomedische Laboratoriumtechnologie

Let op: deze informatie komt uit het archief en is niet meer actueel.
Niveau
Graad
Sector

Deze opleiding vormt paramedisch erkende laboratoriumtechnologen die scheikundige, fysische, biologische en microbiologische analyses kunnen uitvoeren op stalen die afkomstig zijn van het menselijk lichaam (bloed, urine, …). De opleiding start meestal met wetenschappelijke basisvakken (wiskunde, statistiek, fysica, chemie en biologie) en medische vakken (anatomie, microbiologie, fysiologie, … ).


Vervolgens ligt het accent op klinische analysetechnieken in de medisch-diagnostische sector (lichaamsvochten, chemische onderzoeken, bacteriën identificeren, bloedcellen en weefselpreparaten bestuderen). Het opleidingsprogramma bevat vakken als klinische chemie, medische biotechnologie en microbiologie, hematologie, cel- en weefselleer, immunologie, virologie, parasitologie.


Een groot deel van de tijd gaat naar praktijk in hoogtechnologische laboratoria , waarbij inzicht in gebruikte technieken, software en apparatuur wordt bijgebracht. De opleiding wordt afgesloten met stages in het werkveld en een bachelorproef.
Voor wie?


Een wetenschappelijk gericht vooropleiding is niet strikt noodzakelijk, maar wel meegenomen. Eventueel kan je zomercursussen in wetenschappelijke vakken volgen (bijvoorbeeld wiskunde en/of chemie). Je bent geïnteresseerd in het onderzoek van patiëntenstalen en menselijke weefsels. Je bent geboeid door genetica en wilt je kennis gebruiken om artsen te helpen bij het stellen van diagnoses voor patiënten. Het laboratorium is je tweede thuis. Je geniet ervan om precies te weten wat je met alle toestellen in het lab kunt analyseren.


Toelatingseisen

Hoe wordt deze studie beoordeeld?

Voltijd
Algemeen oordeel
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over het opdoen van onderzoekend vermogen binnen de opleiding, denk bijv. aan analytisch denken, het doen van praktijkgericht onderzoek en het schriftelijk rapporteren over praktijkgericht onderzoek.
Aansluiting beroepspraktijk
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over docenten, denk bijv. aan de deskundigheid van docenten en de bereikbaarheid en betrokkenheid van docenten.
Docenten
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de sfeer op de opleiding.
Sfeer
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de kwaliteit van de studiebegeleiding door de opleiding, denk bijv. aan de mogelijkheid tot en kwaliteit van begeleiding en de mate waarin de opleiding initiatief neemt in begeleiding.
Studiebegeleiding
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de studiefaciliteiten, denk bijv. aan de computerruimtes, de bibliotheek en de ICT-faciliteiten.
Studiefaciliteiten
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de tevredenheid met hun baan.
Tevreden met baan
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over het loopbaanperspectief.
Tevreden over loopbaanperspectief
-
Het tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) dat studenten geven over de toetsing en beoordeling door de opleiding, denk bijv. aan de duidelijkheid over criteria waarop getoetst wordt en het aantal toetsmomenten.
Toetsing en beoordeling
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de mate waarin je wordt voorbereid op je beroepsloopbaan, denk bijv. aan het contact dat je hebt met de praktijk (stages).
Voorbereiding beroepsloopbaan
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de wetenschappelijke vaardigheden wo.
Wetenschappelijke vaardigheden wo
-
Toon meer statistieken
Enquêtejaar 0