Biomedische wetenschappen

Niveau
Graad
Sector

De Bachelor Biomedische wetenschappen, ook wel aangeduid met Medische Biologie, is gericht op de factoren die gezondheid en ziekte van de mens beïnvloeden. Onze kennis van de bouwstenen van het leven is de laatste decennia enorm toegenomen. Vanuit die basis worden in de medische wetenschap voortdurend vorderingen gemaakt met het ontrafelen van de fundamentele mechanismen die ten grondslag liggen aan gezondheid en ziekte van de mens. Zo komen mogelijkheden voor diagnose, behandeling en preventie in zicht. Tijdens de opleiding leer je hoe het lichaam functioneert bij gezondheid en bij ziekte, wat mogelijke oorzaken van ziekte zijn, welke de beschikbare methoden en technieken van onderzoek zijn, hoe ze werken en hoe ze kunnen worden ingezet bij de beantwoording van vragen over het ontstaan van ziekten en de mogelijkheden van behandeling.

Vakken Biomedische wetenschappen

-Humane biologie
-Stralingshygiëne
-Moleculaire genetica
-Celbiologie
-Immunologie
-Microbiologie

Toelatingseisen

Hoe wordt deze studie beoordeeld?

Voltijd
Algemeen oordeel
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over het opdoen van onderzoekend vermogen binnen de opleiding, denk bijv. aan analytisch denken, het doen van praktijkgericht onderzoek en het schriftelijk rapporteren over praktijkgericht onderzoek.
Aansluiting beroepspraktijk
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over docenten, denk bijv. aan de deskundigheid van docenten en de bereikbaarheid en betrokkenheid van docenten.
Docenten
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de sfeer op de opleiding.
Sfeer
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de kwaliteit van de studiebegeleiding door de opleiding, denk bijv. aan de mogelijkheid tot en kwaliteit van begeleiding en de mate waarin de opleiding initiatief neemt in begeleiding.
Studiebegeleiding
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de studiefaciliteiten, denk bijv. aan de computerruimtes, de bibliotheek en de ICT-faciliteiten.
Studiefaciliteiten
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de tevredenheid met hun baan.
Tevreden met baan
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over het loopbaanperspectief.
Tevreden over loopbaanperspectief
-
Het tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) dat studenten geven over de toetsing en beoordeling door de opleiding, denk bijv. aan de duidelijkheid over criteria waarop getoetst wordt en het aantal toetsmomenten.
Toetsing en beoordeling
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de mate waarin je wordt voorbereid op je beroepsloopbaan, denk bijv. aan het contact dat je hebt met de praktijk (stages).
Voorbereiding beroepsloopbaan
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de wetenschappelijke vaardigheden wo.
Wetenschappelijke vaardigheden wo
-
Toon meer statistieken
Enquêtejaar 0

Waar kan ik dit studeren?

Wo | Bachelor | Voltijd | | Kortrijk

Biomedische wetenschappen

Campus Kulak Kortrijk, Kortrijk