Biomedische wetenschappen

Hieronder vind je een overzicht met de belangrijkste info over Biomedische wetenschappen. Scroll nog iets verder voor wat inhoudelijke info en niet onbelangrijk, wáár je Biomedische wetenschappen kunt gaan studeren!

Niveau
Graad
Sector

De Bachelor Biomedische wetenschappen, ook wel aangeduid met Medische Biologie, is gericht op de factoren die gezondheid en ziekte van de mens beïnvloeden. Onze kennis van de bouwstenen van het leven is de laatste decennia enorm toegenomen. Vanuit die basis worden in de medische wetenschap voortdurend vorderingen gemaakt met het ontrafelen van de fundamentele mechanismen die ten grondslag liggen aan gezondheid en ziekte van de mens. Zo komen mogelijkheden voor diagnose, behandeling en preventie in zicht. Tijdens de opleiding leer je hoe het lichaam functioneert bij gezondheid en bij ziekte, wat mogelijke oorzaken van ziekte zijn, welke de beschikbare methoden en technieken van onderzoek zijn, hoe ze werken en hoe ze kunnen worden ingezet bij de beantwoording van vragen over het ontstaan van ziekten en de mogelijkheden van behandeling.

Vakken Biomedische wetenschappen

-Humane biologie
-Stralingshygiëne
-Moleculaire genetica
-Celbiologie
-Immunologie
-Microbiologie

Toelatingseisen

Hoe wordt deze studie beoordeeld?

Voltijd
Toon meer statistieken
Enquêtejaar 0

Waar kan ik dit studeren?

Wo | Bachelor | Voltijd | | Kortrijk

Biomedische wetenschappen

Campus Kulak Kortrijk, Kortrijk