Communicatiewetenschap

Let op: deze informatie komt uit het archief en is niet meer actueel.
Niveau
Graad
Sector

Tijdens de interdisciplinaire masteropleiding Communicatiewetenschap bestudeer je de aard, de werking, de gevolgen en de toepassingen van communicatie in verschillende contexten. Je bekijkt communicatie als instrument om organisatiedoelen te bereiken, zoals in reclame, voorlichting en corporate communications. Je onderzoekt communicatieprocessen en de middelen die daarvoor worden ingezet - van personeelsblad tot video conferencing. Je besteedt ook aandacht aan oude en nieuwe vormen van media entertainment zoals het beeldverhaal, de speelfilm, de televisiequiz, het hoorspel, live media events, de videoclip en het computer game. Maar je verdiept je ook in de vraag hoe mediaorganisaties voorzien in de behoefte aan informatie en vermaak, in de maatschappelijke behoefte aan publiek debat en democratische meningsvorming.

Universiteit van Amsterdam

De UvA kent de volgende specialisaties: nieuws & informatie, media entertainment, commerciële communicatie & voorlichting, communicatie & organisaties en mediamanagement & communicatiebeleid.

Rijksuniversiteit Nijmegen

De RUN kent de volgende specialisaties: gemeenschap & cultuur, strategische communicatie en nieuws.

Universiteit Twente

Aan de UT heet deze master communication studies. Het programma is Engelstalig en kent de volgende specialisaties: corporate communication, communication, health care & public information, marketing communication, new media research & design, free program communication studies.

Universiteit Utrecht

Aan de UU valt het programma communicatiestudies onder deze opleiding.

Vrije Universiteit

Aan de VU is deze opleiding met name gericht op onderzoek. Het programma bestaat uit seminars, onderwijs (methoden en technieken) en de masterthesis (scriptie).

KU Leuven

De masteropleiding in de communicatiewetenschappen geeft je de mogelijkheid om je inhoudelijk te specialiseren en je studie af te stemmen op jouw toekomstplannen. Je kiest vijf opleidingsonderdelen uit één major: de major media en samenleving of de major strategische communicatie. Bij je keuze van opleidingsonderdelen zijn combinaties van verschillende thema's mogelijk. Daarnaast verdiep je je in een onderzoeksthema door de keuze van je masterproef, waarbij je zelf onderzoek uitvoert.

Toelatingseisen Master

Voor masters gelden specifieke toelatingseisen. Raadpleeg de website van de desbetreffende instelling voor de concrete toelatingseisen.

Bekijk waar je dit kan studeren

Hoe wordt deze studie beoordeeld?

Voltijd
Algemeen oordeel
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over het opdoen van onderzoekend vermogen binnen de opleiding, denk bijv. aan analytisch denken, het doen van praktijkgericht onderzoek en het schriftelijk rapporteren over praktijkgericht onderzoek.
Aansluiting beroepspraktijk
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over docenten, denk bijv. aan de deskundigheid van docenten en de bereikbaarheid en betrokkenheid van docenten.
Docenten
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de sfeer op de opleiding.
Sfeer
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de kwaliteit van de studiebegeleiding door de opleiding, denk bijv. aan de mogelijkheid tot en kwaliteit van begeleiding en de mate waarin de opleiding initiatief neemt in begeleiding.
Studiebegeleiding
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de studiefaciliteiten, denk bijv. aan de computerruimtes, de bibliotheek en de ICT-faciliteiten.
Studiefaciliteiten
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de tevredenheid met hun baan.
Tevreden met baan
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over het loopbaanperspectief.
Tevreden over loopbaanperspectief
-
Het tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) dat studenten geven over de toetsing en beoordeling door de opleiding, denk bijv. aan de duidelijkheid over criteria waarop getoetst wordt en het aantal toetsmomenten.
Toetsing en beoordeling
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de mate waarin je wordt voorbereid op je beroepsloopbaan, denk bijv. aan het contact dat je hebt met de praktijk (stages).
Voorbereiding beroepsloopbaan
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de wetenschappelijke vaardigheden wo.
Wetenschappelijke vaardigheden wo
-
Toon meer statistieken
Enquêtejaar 0