Criminologische wetenschappen

Let op: deze informatie komt uit het archief en is niet meer actueel.
Niveau
Graad
Sector

Je bestudeert criminaliteit en de aanpak ervan, maar ook de processen die leiden tot (de)criminalisering.

  • Je houdt je niet alleen bezig met de 'klassieke' misdaad, maar je bestudeert allerlei vormen van grensoverschrijdend en schade berokkenend gedrag (vb. corruptie, intrafamiliaal geweld, moord, diefstal, georganiseerde criminaliteit ...).
  • De aanpak kan zowel preventief zijn met het oog op het voorkomen van criminaliteit, als gefocust op vervolging, strafuitvoering of nazorg.
  • Je wordt vertrouwd met theorieën over zowel individueel gedrag als over maatschappelijke processen.
  • Je krijgt een grondige juridische vorming omdat dit een essentieel kader is waarbinnen je kunt beoordelen in welke mate gedrag grensoverschrijdend is.
  • Je maakt kennis met interventiemethodes en leert de basisvaardigheden toepassen, zodat je later in staat bent om in het werkveld concrete criminologische interventies uit te voeren en te begeleiden.
  • Je leert om een criminologisch relevant probleem te formuleren, te analyseren en over je eigen onderzoeksresultaten verslag uit te brengen.
  • In de derde bachelorfase word je via een stage in contact gebracht met de criminologische praktijk.


Criminologie is bij uitstek een interdisciplinaire wetenschap met aandacht voor psychologie, antropologie, forensische geneeskunde, sociologie en uiteraard recht. Binnen de opleiding kun je kiezen tussen twee opties. In de optie criminologische wetenschappen ga je voluit voor de opleiding criminologie. In de optie rechten verwerf je een grondig inzicht in de diverse takken van het recht.

Toelatingseisen Master

Voor masters gelden specifieke toelatingseisen. Raadpleeg de website van de desbetreffende instelling voor de concrete toelatingseisen.

Bekijk waar je dit kan studeren

Hoe wordt deze studie beoordeeld?

Voltijd
Algemeen oordeel
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over het opdoen van onderzoekend vermogen binnen de opleiding, denk bijv. aan analytisch denken, het doen van praktijkgericht onderzoek en het schriftelijk rapporteren over praktijkgericht onderzoek.
Aansluiting beroepspraktijk
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over docenten, denk bijv. aan de deskundigheid van docenten en de bereikbaarheid en betrokkenheid van docenten.
Docenten
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de sfeer op de opleiding.
Sfeer
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de kwaliteit van de studiebegeleiding door de opleiding, denk bijv. aan de mogelijkheid tot en kwaliteit van begeleiding en de mate waarin de opleiding initiatief neemt in begeleiding.
Studiebegeleiding
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de studiefaciliteiten, denk bijv. aan de computerruimtes, de bibliotheek en de ICT-faciliteiten.
Studiefaciliteiten
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de tevredenheid met hun baan.
Tevreden met baan
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over het loopbaanperspectief.
Tevreden over loopbaanperspectief
-
Het tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) dat studenten geven over de toetsing en beoordeling door de opleiding, denk bijv. aan de duidelijkheid over criteria waarop getoetst wordt en het aantal toetsmomenten.
Toetsing en beoordeling
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de mate waarin je wordt voorbereid op je beroepsloopbaan, denk bijv. aan het contact dat je hebt met de praktijk (stages).
Voorbereiding beroepsloopbaan
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de wetenschappelijke vaardigheden wo.
Wetenschappelijke vaardigheden wo
-
Toon meer statistieken
Enquêtejaar 0