Cyber Security

Hieronder vind je een overzicht met de belangrijkste info over Cyber Security. Scroll nog iets verder voor wat inhoudelijke info en niet onbelangrijk, wáár je Cyber Security kunt gaan studeren!

Niveau
Graad
Sector
De postinitiële masterstudie (wo) Cyber Security is bedoeld voor professional in de publieke of private sector betrokken bij de organisatie en aanpak van vraagstukken op het terrein van (cyber) security. Je leert verbinding te leggen tussen de verschillende aspecten van cyber security, zodat je tot effectieve en duurzame oplossingen kunt komen voor cyberrisico's en bedreigingen. Op die manier draag je bij aan een grotere digitale weerbaarheid en veiligheid van je organisatie, van de maatschappij en van de individuele burger.

Toelatingseisen Master

Voor masters gelden specifieke toelatingseisen. Raadpleeg de website van de desbetreffende instelling voor de concrete toelatingseisen.

Bekijk waar je dit kan studeren

Hoe wordt deze studie beoordeeld?

Voltijd Deeltijd
Algemeen oordeel
8.2 8.7
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over het opdoen van onderzoekend vermogen binnen de opleiding, denk bijv. aan analytisch denken, het doen van praktijkgericht onderzoek en het schriftelijk rapporteren over praktijkgericht onderzoek.
Aansluiting beroepspraktijk
7.9 -
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over docenten, denk bijv. aan de deskundigheid van docenten en de bereikbaarheid en betrokkenheid van docenten.
Docenten
7.7 8.7
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de sfeer op de opleiding.
Sfeer
10 9
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de kwaliteit van de studiebegeleiding door de opleiding, denk bijv. aan de mogelijkheid tot en kwaliteit van begeleiding en de mate waarin de opleiding initiatief neemt in begeleiding.
Studiebegeleiding
7.9 -
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de studiefaciliteiten, denk bijv. aan de computerruimtes, de bibliotheek en de ICT-faciliteiten.
Studiefaciliteiten
8 7.8
Het tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) dat studenten geven over de toetsing en beoordeling door de opleiding, denk bijv. aan de duidelijkheid over criteria waarop getoetst wordt en het aantal toetsmomenten.
Toetsing en beoordeling
7.7 8.1
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de wetenschappelijke vaardigheden wo.
Wetenschappelijke vaardigheden wo
8.1 -
Toon meer statistieken
Enquêtejaar 0

Waar kan ik dit studeren?

Wo | Master | Deeltijd | Interdisciplinair | Den Haag

Cyber Security

Universiteit Leiden, Den Haag

Open dagen bij deze studie

Universiteit Leiden - Den Haag

14
dec
Meeloopdag International Studies
Locatie:
Tijd: 10:00 - 12:00