Drama

Let op: deze informatie komt uit het archief en is niet meer actueel.
Niveau
Graad
Sector

Het artistiek profiel van de opleiding Drama vandaag wordt getekend door de drie afstudeerrichtingen Acteren, Kleinkunst en Woordkunst. De opleiding bouwt voort op haar traditie, maar zet met haar wisselende docententeam en internationale of interdisciplinaire samenwerkingen ook sterk in op de actuele tendensen binnen het podiumkunstenlandschap.


Studenten Acteren, Kleinkunst en Woordkunst delen een stevige basis aan gemeenschappelijke vakken. De stem- en fysieke training ondersteunen hen in hun individuele ontwikkeling, zowel op als naast het podium. Daarnaast biedt de opleiding een uitgebreid pakket aan theoretische vakken zoals filosofie, kunstkritiek, toneelgeschiedenis, wereldliteratuur en ondernemerschap, waarmee studenten hun kennis verbreden en hun blik op de wereld verruimen. Naar de master toe wordt de kloof tussen theorie en praktijk, weten en doen, spelen en maken steeds meer gedicht, opdat studenten ook na hun studies in staat zijn als autonoom kunstenaar een verder parcours uit te zetten.


De opleiding Drama is ontstaan uit het samengaan van de toneelopleidingen aan het Conservatorium (in de traditie van Dora van der Groen) en het 'Hoger instituut voor Dramatische Kunst – Studio Herman Teirlinck'. Beide instellingen kenden een rijk verleden en leverden een stroom aan prominente acteurs, theatermakers, zangers, cabaretiers, radiomakers, schrijvers en performers op, die ook vandaag nog het landschap van de muziek- en podiumkunsten bevolken en als (gast)docent binnen de opleiding actief zijn.


Je kan kiezen uit de volgende afstudeerrichtingen:  • Acteren

  • Kleinkunst

  • Woordkunst


Toelatingseisen

Hoe wordt deze studie beoordeeld?

Voltijd
Algemeen oordeel
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over het opdoen van onderzoekend vermogen binnen de opleiding, denk bijv. aan analytisch denken, het doen van praktijkgericht onderzoek en het schriftelijk rapporteren over praktijkgericht onderzoek.
Aansluiting beroepspraktijk
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over docenten, denk bijv. aan de deskundigheid van docenten en de bereikbaarheid en betrokkenheid van docenten.
Docenten
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de sfeer op de opleiding.
Sfeer
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de kwaliteit van de studiebegeleiding door de opleiding, denk bijv. aan de mogelijkheid tot en kwaliteit van begeleiding en de mate waarin de opleiding initiatief neemt in begeleiding.
Studiebegeleiding
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de studiefaciliteiten, denk bijv. aan de computerruimtes, de bibliotheek en de ICT-faciliteiten.
Studiefaciliteiten
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de tevredenheid met hun baan.
Tevreden met baan
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over het loopbaanperspectief.
Tevreden over loopbaanperspectief
-
Het tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) dat studenten geven over de toetsing en beoordeling door de opleiding, denk bijv. aan de duidelijkheid over criteria waarop getoetst wordt en het aantal toetsmomenten.
Toetsing en beoordeling
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de mate waarin je wordt voorbereid op je beroepsloopbaan, denk bijv. aan het contact dat je hebt met de praktijk (stages).
Voorbereiding beroepsloopbaan
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de wetenschappelijke vaardigheden wo.
Wetenschappelijke vaardigheden wo
-
Toon meer statistieken
Enquêtejaar 0