Executive Master of Management in Education

Niveau
Graad
Sector
De postinitiële masterstudie (wo) Executive Master of Management and Education uit diverse wetenschapsgebieden en verschillende sectoren verbreden je blikveld. De focus op praktische relevantie en toepasbaarheid (‘project-based learning’) brengt een fundamentele en vaak verrassende heroriëntatie op de eigen werkkring teweeg: deelnemers leren van buiten de organisatie naar binnen te kijken door de ogen van de stakeholders met als resultaat te leren object- en veranderingsgeoriënteerd te zijn. Het samenwerken met en leren van ervaren managers uit verschillende sectoren in een open en kritische sfeer leidt tot een hoogwaardig relatienetwerk. Deelnemers worden uitgedaagd om na te denken over de langere termijn ontwikkelingen in hun organisatie en de gevolgen daarvan voor hun (persoonlijke) positie als manager, zodat zij in staat zijn hun eigen koers uit te zetten en te varen.

Toelatingseisen Master

Voor masters gelden specifieke toelatingseisen. Raadpleeg de website van de desbetreffende instelling voor de concrete toelatingseisen.

Bekijk waar je dit kan studeren

Hoe wordt deze studie beoordeeld?

Voltijd Deeltijd
Algemeen oordeel
8.5 8.5
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over het opdoen van onderzoekend vermogen binnen de opleiding, denk bijv. aan analytisch denken, het doen van praktijkgericht onderzoek en het schriftelijk rapporteren over praktijkgericht onderzoek.
Aansluiting beroepspraktijk
7.3 7.3
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over docenten, denk bijv. aan de deskundigheid van docenten en de bereikbaarheid en betrokkenheid van docenten.
Docenten
8 8.4
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de sfeer op de opleiding.
Sfeer
9 9
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de kwaliteit van de studiebegeleiding door de opleiding, denk bijv. aan de mogelijkheid tot en kwaliteit van begeleiding en de mate waarin de opleiding initiatief neemt in begeleiding.
Studiebegeleiding
7.5 7.6
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de studiefaciliteiten, denk bijv. aan de computerruimtes, de bibliotheek en de ICT-faciliteiten.
Studiefaciliteiten
8.3 9.2
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de tevredenheid met hun baan.
Tevreden met baan
- -
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over het loopbaanperspectief.
Tevreden over loopbaanperspectief
- -
Het tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) dat studenten geven over de toetsing en beoordeling door de opleiding, denk bijv. aan de duidelijkheid over criteria waarop getoetst wordt en het aantal toetsmomenten.
Toetsing en beoordeling
8.2 7.6
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de mate waarin je wordt voorbereid op je beroepsloopbaan, denk bijv. aan het contact dat je hebt met de praktijk (stages).
Voorbereiding beroepsloopbaan
- -
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de wetenschappelijke vaardigheden wo.
Wetenschappelijke vaardigheden wo
8.3 8.3
Toon meer statistieken
Enquêtejaar 0

Waar kan ik dit studeren?

Wo | Master | Deeltijd | Recht en Bestuur | Utrecht

Executive Master of Management in Education

TIAS School for Business and Society, Utrecht

Wo | Master | Deeltijd | Recht en Bestuur | Tilburg

Executive Master of Management in Education

TIAS School for Business and Society, Tilburg