Executive Master of Public and Non-profit Management

Niveau
Graad
Sector
De postinitiële masterstudie (wo) Executive Master of Public and Non-profit Management richt zich op het aanreiken van de nieuwste kennis en inzichten uit diverse wetenschapsgebieden: de focus ligt op praktische relevantie en toepasbaarheid. De studie brengt een fundamentele en vaak verrassende heroriëntatie teweeg op de eigen werkkring: 'van binnen naar buiten kijken'. Verkrijgen van inzicht in de interne organisatie en cultuur enerzijds en de externe organisatie en structuur van de sector anderzijds staat centraal. Deelnemers leren van buiten de organisatie naar binnen te kijken door de ogen van de stakeholders: zij leren object- en veranderingsgeoriënteerd te zijn. Samenwerken met en leren van managers uit verschillende sectoren in een open en kritische sfeer. Uitgedaagd worden om na te denken over de langere termijn ontwikkelingen in hun organisatie en de gevolgen daarvan voor hun (persoonlijke) positie als manager.

Toelatingseisen Master

Voor masters gelden specifieke toelatingseisen. Raadpleeg de website van de desbetreffende instelling voor de concrete toelatingseisen.

Bekijk waar je dit kan studeren

Hoe wordt deze studie beoordeeld?

Voltijd Deeltijd
Algemeen oordeel
9.4 9.4
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over het opdoen van onderzoekend vermogen binnen de opleiding, denk bijv. aan analytisch denken, het doen van praktijkgericht onderzoek en het schriftelijk rapporteren over praktijkgericht onderzoek.
Aansluiting beroepspraktijk
8.1 8.1
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over docenten, denk bijv. aan de deskundigheid van docenten en de bereikbaarheid en betrokkenheid van docenten.
Docenten
8.4 8.3
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de sfeer op de opleiding.
Sfeer
9.1 9.1
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de kwaliteit van de studiebegeleiding door de opleiding, denk bijv. aan de mogelijkheid tot en kwaliteit van begeleiding en de mate waarin de opleiding initiatief neemt in begeleiding.
Studiebegeleiding
7.7 8.3
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de studiefaciliteiten, denk bijv. aan de computerruimtes, de bibliotheek en de ICT-faciliteiten.
Studiefaciliteiten
8.3 8.9
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de tevredenheid met hun baan.
Tevreden met baan
- -
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over het loopbaanperspectief.
Tevreden over loopbaanperspectief
- -
Het tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) dat studenten geven over de toetsing en beoordeling door de opleiding, denk bijv. aan de duidelijkheid over criteria waarop getoetst wordt en het aantal toetsmomenten.
Toetsing en beoordeling
8 7.5
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de mate waarin je wordt voorbereid op je beroepsloopbaan, denk bijv. aan het contact dat je hebt met de praktijk (stages).
Voorbereiding beroepsloopbaan
- -
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de wetenschappelijke vaardigheden wo.
Wetenschappelijke vaardigheden wo
8.5 8.5
Toon meer statistieken
Enquêtejaar 0

Waar kan ik dit studeren?

Wo | Master | Deeltijd | Recht en Bestuur | Utrecht

Executive Master of Public and Non-profit Management

TIAS School for Business and Society, Utrecht

Wo | Master | Deeltijd | Recht en Bestuur | Tilburg

Executive Master of Public and Non-profit Management

TIAS School for Business and Society, Tilburg