Forensisch Sociale Professional

Hieronder vind je een overzicht met de belangrijkste info over Forensisch Sociale Professional. Scroll nog iets verder voor wat inhoudelijke info en niet onbelangrijk, wáár je Forensisch Sociale Professional kunt gaan studeren!

Niveau
Graad
Sector
De postinitiële masterstudie (hbo) Forensisch Sociale Professional is bedoeld voor mensen die werkzaam zijn in drang- en dwangcontexten, meestal binnen het justitiële domein, en binnen deze contexten een sleutelrol spelen in het terugdringen van recidive. Tot de doelgroep behoren onder meer medewerkers in justitiële inrichtingen, (gesloten) jeugdzorg, maatschappelijk opvang, reclassering, GGZ en gemeenten. Binnen de studie worden bestaande competenties op het sociale, pedagogische, juridische en veiligheidskundige vlak verder ontwikkeld en kan kennis worden verdiept en verbeterd.

Toelatingseisen Master

Voor masters gelden specifieke toelatingseisen. Raadpleeg de website van de desbetreffende instelling voor de concrete toelatingseisen.

Bekijk waar je dit kan studeren

Hoe wordt deze studie beoordeeld?

Voltijd Deeltijd
Algemeen oordeel
8.3 8.3
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over het opdoen van onderzoekend vermogen binnen de opleiding, denk bijv. aan analytisch denken, het doen van praktijkgericht onderzoek en het schriftelijk rapporteren over praktijkgericht onderzoek.
Aansluiting beroepspraktijk
7.9 7.9
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over docenten, denk bijv. aan de deskundigheid van docenten en de bereikbaarheid en betrokkenheid van docenten.
Docenten
8.5 8.4
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de sfeer op de opleiding.
Sfeer
8.3 8.4
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de kwaliteit van de studiebegeleiding door de opleiding, denk bijv. aan de mogelijkheid tot en kwaliteit van begeleiding en de mate waarin de opleiding initiatief neemt in begeleiding.
Studiebegeleiding
7.8 7.8
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de studiefaciliteiten, denk bijv. aan de computerruimtes, de bibliotheek en de ICT-faciliteiten.
Studiefaciliteiten
7.6 8.2
Het tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) dat studenten geven over de toetsing en beoordeling door de opleiding, denk bijv. aan de duidelijkheid over criteria waarop getoetst wordt en het aantal toetsmomenten.
Toetsing en beoordeling
8.4 7.7
Aantal eerstejaars studenten
50 33
Eerstejaars vrouw (%)
70 % 75.8 %
Toon meer statistieken
Enquêtejaar 0

Waar kan ik dit studeren?

Hbo | Master | Deeltijd | Gedrag en Maatschappij | Utrecht

Forensisch Sociale Professional

Hogeschool Utrecht, Utrecht

Open dagen bij deze studie

Hogeschool Utrecht - Utrecht

10
dec
Open dag | op locatie Utrecht - Sciences Park
Locatie:
Tijd: 9:30 - 15:00