Fysica

Niveau
Graad
Sector

De fysica is de wetenschap die zich bezighoudt met de studie van de fundamentele wetten van de natuur en met de eigenschappen van de materie. Het werkterrein van de fysicus strekt zich uit van de “extreem lage temperatuur” fysica (bv. supergeleiding) tot de “hoge energie” fysica (bv. plasmafysica), van het onooglijke kleine (bv. subatomaire of elementaire deeltjes-fysica) tot het onmetelijk grote (bv. kosmologie).

Ben je gefascineerd door wat er zoal achter de fysische werkelijkheid steekt? Ben je geboeid door het onooglijk kleine en het onmetelijk grote? Vraag je je af hoe de nieuwe technologieën tot stand komen en wil je vooral weten welke fysische wetmatigheden daaraan aan de grondslag liggen? Ben je geboeid door licht, ruimte, sterren, geluid, de opbouw van de materie? Ben je nieuwsgierig naar het hoe en het waarom van gassen, vloeistoffen, vaste stoffen en plasma’s; hoe ze zijn opgebouwd, hoe ze zich gedragen? De fysica bestudeert de fundamentele natuurwetten op zich, maar is tegelijk ook een basiswetenschap voor vele andere wetenschappen, van meer theoretisch tot meer toegepast. Je interesse is dus breed wetenschappelijk. Je bent zeker ook geboeid door experiment en theorie.

Vaardigheden
Als je fysica gaat studeren, heb je een goede basiskennis wiskunde en fysica nodig (6 uur wiskunde in combinatie met fysica wordt aanbevolen). Je beschikt over een analytische gees en je houdt van nauwkeurig werken, exact formuleren en degelijk verklaren. Je bent bereid om een onderzoekende houding aan te leren en bent leergierig over onderzoeksstrategieën en -technieken. ICT inzet (computerondersteund, programmatuur, simulatie of berekening) hoort er vaak bij.

Toelatingseisen

Hoe wordt deze studie beoordeeld?

Voltijd
Algemeen oordeel
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over het opdoen van onderzoekend vermogen binnen de opleiding, denk bijv. aan analytisch denken, het doen van praktijkgericht onderzoek en het schriftelijk rapporteren over praktijkgericht onderzoek.
Aansluiting beroepspraktijk
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over docenten, denk bijv. aan de deskundigheid van docenten en de bereikbaarheid en betrokkenheid van docenten.
Docenten
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de sfeer op de opleiding.
Sfeer
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de kwaliteit van de studiebegeleiding door de opleiding, denk bijv. aan de mogelijkheid tot en kwaliteit van begeleiding en de mate waarin de opleiding initiatief neemt in begeleiding.
Studiebegeleiding
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de studiefaciliteiten, denk bijv. aan de computerruimtes, de bibliotheek en de ICT-faciliteiten.
Studiefaciliteiten
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de tevredenheid met hun baan.
Tevreden met baan
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over het loopbaanperspectief.
Tevreden over loopbaanperspectief
-
Het tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) dat studenten geven over de toetsing en beoordeling door de opleiding, denk bijv. aan de duidelijkheid over criteria waarop getoetst wordt en het aantal toetsmomenten.
Toetsing en beoordeling
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de mate waarin je wordt voorbereid op je beroepsloopbaan, denk bijv. aan het contact dat je hebt met de praktijk (stages).
Voorbereiding beroepsloopbaan
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de wetenschappelijke vaardigheden wo.
Wetenschappelijke vaardigheden wo
-
Toon meer statistieken
Enquêtejaar 0

Waar kan ik dit studeren?

Wo | Bachelor | Voltijd | | Kortrijk

Fysica

Campus Kulak Kortrijk, Kortrijk