Gemeentepredikant

Hieronder vind je een overzicht met de belangrijkste info over Gemeentepredikant. Scroll nog iets verder voor wat inhoudelijke info en niet onbelangrijk, wáár je Gemeentepredikant kunt gaan studeren!

Niveau
Graad
Sector
De universitaire masterstudie Gemeentepredikant is een voortzetting en verdieping van een bachelorstudie. De studie is gericht op de studie van een theologisch hoofdvak en op de beroepsvoorbereiding voor het beroep van gemeentepredikant of predikant-geestelijk verzorger. De gemeentepredikant heeft als beroepsprofiel: het ambtshalve, professioneel en op authentieke wijze voorgaan van de kerkelijke gemeente in haar bezinning op en vormgeven aan haar geloofsleven in de context van cultuur en samenleving.

Toelatingseisen Master

Voor masters gelden specifieke toelatingseisen. Raadpleeg de website van de desbetreffende instelling voor de concrete toelatingseisen.

Bekijk waar je dit kan studeren

Hoe wordt deze studie beoordeeld?

Hoe tevreden waren studenten in 2022 over aspecten van deze studie?

Voltijd Deeltijd
Algemeen oordeel
7.8 7.8
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over docenten, denk bijv. aan de deskundigheid van docenten en de bereikbaarheid en betrokkenheid van docenten.
Docenten
7.4 7.3
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de sfeer op de opleiding.
Sfeer
7.8 8.1
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de kwaliteit van de studiebegeleiding door de opleiding, denk bijv. aan de mogelijkheid tot en kwaliteit van begeleiding en de mate waarin de opleiding initiatief neemt in begeleiding.
Studiebegeleiding
8.8 7.4
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de studiefaciliteiten, denk bijv. aan de computerruimtes, de bibliotheek en de ICT-faciliteiten.
Studiefaciliteiten
8.1 7.4
Het tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) dat studenten geven over de toetsing en beoordeling door de opleiding, denk bijv. aan de duidelijkheid over criteria waarop getoetst wordt en het aantal toetsmomenten.
Toetsing en beoordeling
7.2 7
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de mate waarin je wordt voorbereid op je beroepsloopbaan, denk bijv. aan het contact dat je hebt met de praktijk (stages).
Voorbereiding beroepsloopbaan
7.8 7.8
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de wetenschappelijke vaardigheden wo.
Wetenschappelijke vaardigheden wo
7.5 7.4
Aantal eerstejaars studenten
13 8
Eerstejaars vrouw (%)
30.8 % 50 %
Toon meer statistieken
Enquêtejaar 2022

Waar kan ik dit studeren?

Wo | Master | Voltijd | Kunst en Cultuur | Amsterdam

Gemeentepredikant

Protestantse Theologische Universiteit, Amsterdam

Wo | Master | Deeltijd | Kunst en Cultuur | Amsterdam

Theologie (Gemeentepredikant)

Protestantse Theologische Universiteit, Amsterdam