Geologie

Let op: deze informatie komt uit het archief en is niet meer actueel.
Niveau
Graad
Sector

Aan de KU Leuven word je opgeleid als geoloog die een visie heeft op het duurzame gebruik en beheer van de ondergrond en zijn natuurlijke rijkdommen. Hierdoor draag je een steentje bij tot diverse economische en maatschappelijke vraagstukken (bv. energieproblematiek, klimaatsverandering). Uitgaande van een brede wetenschappelijke basis, verkrijg je inzicht in de processen die de Aarde in al haar dimensies en op verschillende tijdschalen beïnvloeden.

Sinds 2013 kun je in Leuven kiezen uit twee masterpogramma’s, de gedeeltelijk Nederlandstalige Master in de geologie (met opties onderwijs en professionalisering) en de volledig Engelstalige Master in Geology (met optie onderzoek). Beide masterprogramma’s zijn nauw verbonden aan het onderzoek binnen de Afdeling Geologie dat zich afspeelt in drie onderzoeksgroepen: biogeologie, geodynamica & geofluïda, en toegepaste geologie & mineralogie. Door mee te draaien in een onderzoeksgroep, word je opgeleid tot beginnend expert in één van die domeinen.

Toelatingseisen

Hoe wordt deze studie beoordeeld?

Voltijd
Algemeen oordeel
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over het opdoen van onderzoekend vermogen binnen de opleiding, denk bijv. aan analytisch denken, het doen van praktijkgericht onderzoek en het schriftelijk rapporteren over praktijkgericht onderzoek.
Aansluiting beroepspraktijk
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over docenten, denk bijv. aan de deskundigheid van docenten en de bereikbaarheid en betrokkenheid van docenten.
Docenten
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de sfeer op de opleiding.
Sfeer
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de kwaliteit van de studiebegeleiding door de opleiding, denk bijv. aan de mogelijkheid tot en kwaliteit van begeleiding en de mate waarin de opleiding initiatief neemt in begeleiding.
Studiebegeleiding
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de studiefaciliteiten, denk bijv. aan de computerruimtes, de bibliotheek en de ICT-faciliteiten.
Studiefaciliteiten
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de tevredenheid met hun baan.
Tevreden met baan
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over het loopbaanperspectief.
Tevreden over loopbaanperspectief
-
Het tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) dat studenten geven over de toetsing en beoordeling door de opleiding, denk bijv. aan de duidelijkheid over criteria waarop getoetst wordt en het aantal toetsmomenten.
Toetsing en beoordeling
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de mate waarin je wordt voorbereid op je beroepsloopbaan, denk bijv. aan het contact dat je hebt met de praktijk (stages).
Voorbereiding beroepsloopbaan
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de wetenschappelijke vaardigheden wo.
Wetenschappelijke vaardigheden wo
-
Toon meer statistieken
Enquêtejaar 0