Geschiedenis (History)

Let op: deze informatie komt uit het archief en is niet meer actueel.
Niveau
Graad
Sector

In de masteropleiding geschiedenis kun je je favoriete onderwerp uit de geschiedenis verder uitdiepen. In algemene modules wordt aandacht besteed aan historiografische en geschiedtheoretische kwesties, aan stromingen binnen de geschiedwetenschap en hun wetenschappelijke uitgangspunten, maar ook aan de manier waarop er met bronnen wordt omgegaan en hoe onderzoeksmateriaal wordt geanalyseerd. Afhankelijk van je specialisatie, houd je je bezig met een specifiek tijdvak uit de geschiedenis, met een (politieke) stroming of met maatschappelijke en culturele fenomenen, of met een bepaalde benadering van het verleden. Daarnaast besteed je aandacht aan de vorm en stijl van verslaglegging, aan de functies van de geschiedwetenschap en de rol die historici spelen in maatschappelijke controverses over historische fenomenen. Elke universiteit heeft haar eigen aandachtsgebieden en specialisaties.

Radboud Universiteit Nijmegen
De RUN kent de volgende specialisaties: oude geschiedenis, middeleeuwse geschiedenis, cultuurgeschiedenis, geschiedenis van het Nederlands katholicisme, politieke geschiedenis, economische & sociale geschiedenis, gendergeschiedenis.

Rijksuniversiteit Groningen
Aan de RUG wordt een doorstroommaster en een onderzoeksmaster aangeboden. De RUG kent de volgende afstudeerrichtingen: geschiedenis van de politieke cultuur, cultuurgeschiedenis, economische & sociale geschiedenis en algemene geschiedenis (gericht op een periode of een geografisch gebied).

Universiteit Leiden
Aan de UL wordt een doorstroommaster en een Engelstalige onderzoeksmaster aangeboden. De UL kent de volgende specialisaties: oude geschiedenis, middeleeuwse geschiedenis, migratiegeschiedenis, geschiedenis van de Europese expansie en globalisering, geschiedenis van politieke cultuur en nationale identiteiten, Amerikaanse geschiedenis, economische geschiedenis, maritieme geschiedenis, militaire geschiedenis.

Universiteit Utrecht
Aan de UU vallen onder deze opleiding de programma’s moderne tijden (de Westerse samenleving vanaf de 1750), vroegmoderne geschiedenis (de moderniseringsfase van de Europese geschiedenis van ca 1350 tot 1850) en het Engelstalige programma comparative history.

Universiteit van Amsterdam
De UvA biedt een doorstroommaster en een onderzoeksmaster aan. De doorstroomvariant kent de volgende trajecten: cultuurgeschiedenis, geschiedenis van de internationale betrekkingen, middeleeuwse geschiedenis, Nederlandse geschiedenis, nieuwste geschiedenis oude geschiedenis, sociale geschiedenis, vroegmoderne geschiedenis. Daarnaast bestaan er de volgende interdisciplinaire trajecten: American studies, Duitsland studies, gouden eeuw, holocaust- en genocidestudies, militaire geschiedenis (krijgswetenschappen).

Vrije Universiteit
De VU kent de volgende specialisaties: oude Geschiedenis, middeleeuwen, nieuwe tijd (1500-1870), nieuwste tijd (1870-nu, inclusief oral-history-methode), niet-westerse geschiedenis (specialisatie op het gebied van Azië en van Afrika mogelijk), economisch-sociale geschiedenis, of global history.

Toelatingseisen Master

Voor masters gelden specifieke toelatingseisen. Raadpleeg de website van de desbetreffende instelling voor de concrete toelatingseisen.

Bekijk waar je dit kan studeren

Hoe wordt deze studie beoordeeld?

Voltijd
Algemeen oordeel
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over het opdoen van onderzoekend vermogen binnen de opleiding, denk bijv. aan analytisch denken, het doen van praktijkgericht onderzoek en het schriftelijk rapporteren over praktijkgericht onderzoek.
Aansluiting beroepspraktijk
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over docenten, denk bijv. aan de deskundigheid van docenten en de bereikbaarheid en betrokkenheid van docenten.
Docenten
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de sfeer op de opleiding.
Sfeer
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de kwaliteit van de studiebegeleiding door de opleiding, denk bijv. aan de mogelijkheid tot en kwaliteit van begeleiding en de mate waarin de opleiding initiatief neemt in begeleiding.
Studiebegeleiding
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de studiefaciliteiten, denk bijv. aan de computerruimtes, de bibliotheek en de ICT-faciliteiten.
Studiefaciliteiten
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de tevredenheid met hun baan.
Tevreden met baan
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over het loopbaanperspectief.
Tevreden over loopbaanperspectief
-
Het tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) dat studenten geven over de toetsing en beoordeling door de opleiding, denk bijv. aan de duidelijkheid over criteria waarop getoetst wordt en het aantal toetsmomenten.
Toetsing en beoordeling
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de mate waarin je wordt voorbereid op je beroepsloopbaan, denk bijv. aan het contact dat je hebt met de praktijk (stages).
Voorbereiding beroepsloopbaan
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de wetenschappelijke vaardigheden wo.
Wetenschappelijke vaardigheden wo
-
Toon meer statistieken
Enquêtejaar 0