Geschiedenis

Niveau
Graad
Sector

De opleiding

Geschiedenis richt zich op interpretaties van historische feiten uit verschillende bronnen.

'Het heden kunnen en moeten we verklaren uit het verleden.'

Deze stelling is een belangrijk uitgangspunt bij het bestuderen van de geschiedenis. Tijdens de opleiding maak je kennis met verschillende stromingen uit de geschiedenis. Het eerste jaar bouw je vooral basiskennis op over de hele geschiedenis. Na het eerste jaar kun je je verder verdiepen in bepaalde onderwerpen.

Als student leer je nauwkeurig om te gaan met bronnen (kronieken, archieven, kranten etc.): je leert wat betrouwbare bronnen zijn en hoe je verschillende bronnen kunt combineren. Naast kennis van historische feiten en achtergronden, besteedt de studie aandacht aan interpretatiemethoden.

Vakken

Economische en sociale geschiedenis, diplomatieke geschiedenis, bronnenkunde, historisch-culturele informatiekunde, oude en middeleeuwse geschiedenis, nieuwe geschiedenis, sociale, algemene en theoretische geschiedenis.

Aan deze opleiding zijn de volgende studierichtingen gekoppeld:

  • Cultuur- en mentaliteitsgeschiedenis
  • Maatschappijgeschiedenis
  • Mediëvistiek
  • Amerikanistiek
  • Oost-Europese studies

 

Toelatingseisen

Hoe wordt deze studie beoordeeld?

Voltijd
Algemeen oordeel
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over het opdoen van onderzoekend vermogen binnen de opleiding, denk bijv. aan analytisch denken, het doen van praktijkgericht onderzoek en het schriftelijk rapporteren over praktijkgericht onderzoek.
Aansluiting beroepspraktijk
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over docenten, denk bijv. aan de deskundigheid van docenten en de bereikbaarheid en betrokkenheid van docenten.
Docenten
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de sfeer op de opleiding.
Sfeer
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de kwaliteit van de studiebegeleiding door de opleiding, denk bijv. aan de mogelijkheid tot en kwaliteit van begeleiding en de mate waarin de opleiding initiatief neemt in begeleiding.
Studiebegeleiding
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de studiefaciliteiten, denk bijv. aan de computerruimtes, de bibliotheek en de ICT-faciliteiten.
Studiefaciliteiten
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de tevredenheid met hun baan.
Tevreden met baan
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over het loopbaanperspectief.
Tevreden over loopbaanperspectief
-
Het tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) dat studenten geven over de toetsing en beoordeling door de opleiding, denk bijv. aan de duidelijkheid over criteria waarop getoetst wordt en het aantal toetsmomenten.
Toetsing en beoordeling
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de mate waarin je wordt voorbereid op je beroepsloopbaan, denk bijv. aan het contact dat je hebt met de praktijk (stages).
Voorbereiding beroepsloopbaan
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de wetenschappelijke vaardigheden wo.
Wetenschappelijke vaardigheden wo
-
Toon meer statistieken
Enquêtejaar 0

Waar kan ik dit studeren?

Wo | Bachelor | Voltijd | | Kortrijk

Geschiedenis

Campus Kulak Kortrijk, Kortrijk