Handelsingenieur in de beleidsinformatica

Niveau
Graad
Sector

Bachelor of Science

  • Hoe kan informatica een verschil maken voor ons bedrijf?
  • Zijn nieuwe technologieën hun investering waard?
  • Hoe zorg je ervoor dat de software die we kopen of maken echt aansluit bij wat we nodig hebben?
  • Hoe kunnen we innovatief zijn dankzij ICT?
  • Hoe halen we een maximum aan informatie uit alle gegevens die we verzameld hebben?
  • Hoe kun je het registratieproces van patiënten in een ziekenhuis efficiënt ondersteunen met een informatiesysteem?


Heb je een analytische geest, ben je creatief in het zoeken van oplossingen, en ben je geïnteresseerd in het bedrijfsleven, informatica, technologie en communicatie in de kennismaatschappij, dan vind je in de opleiding handelsingenieur in de beleidsinformatica precies wat je zoekt.

Je bent de sleutelfiguur tussen enerzijds de gebruikers van een informatiesysteem en anderzijds de eigenlijke programmeurs, die je ontwerp zullen omzetten in computerprogramma's. Je bent de architect, die de plannen ontwerpt van systemen die door anderen gebouwd zullen worden. Een handelsingenieur in de beleidsinformatica is geen programmeur die hele dagen spendeert voor de computer, maar iemand die veel met mensen omgaat.

De opleiding beleidsinformatica combineert een grondige studie van de bedrijfseconomie met een diepgaande studie van de beleidsinformatica.

De opleiding omvat niet alleen technische en informatica componenten, maar geeft je ook eenstevige basis in tal van andere zaken: economie, bedrijfseconomie, de functionele domeinen (accountancy, financiewezen, marketing, organisatieleer en personeels- en productiebeleid), teamwork, communicatie en de principes van management in het algemeen.

Toelatingseisen

Hoe wordt deze studie beoordeeld?

Voltijd
Algemeen oordeel
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over het opdoen van onderzoekend vermogen binnen de opleiding, denk bijv. aan analytisch denken, het doen van praktijkgericht onderzoek en het schriftelijk rapporteren over praktijkgericht onderzoek.
Aansluiting beroepspraktijk
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over docenten, denk bijv. aan de deskundigheid van docenten en de bereikbaarheid en betrokkenheid van docenten.
Docenten
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de sfeer op de opleiding.
Sfeer
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de kwaliteit van de studiebegeleiding door de opleiding, denk bijv. aan de mogelijkheid tot en kwaliteit van begeleiding en de mate waarin de opleiding initiatief neemt in begeleiding.
Studiebegeleiding
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de studiefaciliteiten, denk bijv. aan de computerruimtes, de bibliotheek en de ICT-faciliteiten.
Studiefaciliteiten
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de tevredenheid met hun baan.
Tevreden met baan
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over het loopbaanperspectief.
Tevreden over loopbaanperspectief
-
Het tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) dat studenten geven over de toetsing en beoordeling door de opleiding, denk bijv. aan de duidelijkheid over criteria waarop getoetst wordt en het aantal toetsmomenten.
Toetsing en beoordeling
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de mate waarin je wordt voorbereid op je beroepsloopbaan, denk bijv. aan het contact dat je hebt met de praktijk (stages).
Voorbereiding beroepsloopbaan
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de wetenschappelijke vaardigheden wo.
Wetenschappelijke vaardigheden wo
-
Toon meer statistieken
Enquêtejaar 0

Waar kan ik dit studeren?

Wo | Bachelor | Voltijd | | Kortrijk

Handelsingenieur in de beleidsinformatica

Campus Kulak Kortrijk, Kortrijk