Handelsingenieur

Niveau
Graad
Sector

Bachelor of Science

  • Hoe kan een maximum aantal T-shirts geproduceerd worden met een minimum aan stof?
  • Hoe ontwikkel je een financiële strategie die de blootstelling aan wisselkoersen minimaliseert?
  • Hoeveel kosten kan een bedrijf besparen door de productietechnologie te optimaliseren?
  • Welke zijn de voornaamste economische en technologische overwegingen die meespelen bij het oprichten van een windmolenpark in de Noordzee?


Als handelsingenieur vervul je een brugfunctie tussen (bedrijfs)economische activiteiten en ingenieursactiviteiten. Door de snelle veranderingen en de stijgende complexiteit is er in het bedrijfsleven nood aan mensen met kennis van deze beide domeinen. Handelsingenieurs kunnen, naast het waarnemen van de klassieke managementtaken, bedrijfseconomische systemen bouwen en optimaliseren. Een handelsingenieur is geen concurrent van de burgerlijk ingenieur: het uitdenken of ontwerpen van typisch technische aspecten zal niet echt behoren tot zijn beroepsactiviteiten. Het werkterrein van een handelsingenieur ligt veeleer in het begeleiden, implementeren en optimaliseren.

De opleiding handelsingenieur biedt je een grondige vorming in bedrijfskunde gecombineerd met kennis van technologische processen en kwantitatieve beleidsmethoden. Dankzij de ingenieurscomponent in de opleiding kun je technische systemen economisch begeleiden. Daarnaast stelt de opleiding je ook in staat het ondernemen in zijn maatschappelijke, juridische en sociale context te plaatsen. Het is een opleiding waar theorie en praktijk nauw samengaan. Deze algemene bedrijfskundige vorming zal in de toekomst veel deuren voor je openen!

Toelatingseisen Master

Voor masters gelden specifieke toelatingseisen. Raadpleeg de website van de desbetreffende instelling voor de concrete toelatingseisen.

Bekijk waar je dit kan studeren

Hoe wordt deze studie beoordeeld?

Voltijd
Algemeen oordeel
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over het opdoen van onderzoekend vermogen binnen de opleiding, denk bijv. aan analytisch denken, het doen van praktijkgericht onderzoek en het schriftelijk rapporteren over praktijkgericht onderzoek.
Aansluiting beroepspraktijk
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over docenten, denk bijv. aan de deskundigheid van docenten en de bereikbaarheid en betrokkenheid van docenten.
Docenten
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de sfeer op de opleiding.
Sfeer
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de kwaliteit van de studiebegeleiding door de opleiding, denk bijv. aan de mogelijkheid tot en kwaliteit van begeleiding en de mate waarin de opleiding initiatief neemt in begeleiding.
Studiebegeleiding
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de studiefaciliteiten, denk bijv. aan de computerruimtes, de bibliotheek en de ICT-faciliteiten.
Studiefaciliteiten
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de tevredenheid met hun baan.
Tevreden met baan
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over het loopbaanperspectief.
Tevreden over loopbaanperspectief
-
Het tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) dat studenten geven over de toetsing en beoordeling door de opleiding, denk bijv. aan de duidelijkheid over criteria waarop getoetst wordt en het aantal toetsmomenten.
Toetsing en beoordeling
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de mate waarin je wordt voorbereid op je beroepsloopbaan, denk bijv. aan het contact dat je hebt met de praktijk (stages).
Voorbereiding beroepsloopbaan
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de wetenschappelijke vaardigheden wo.
Wetenschappelijke vaardigheden wo
-
Toon meer statistieken
Enquêtejaar 0

Waar kan ik dit studeren?

Wo | Master | Voltijd | | Kortrijk

Handelsingenieur

Campus Kulak Kortrijk, Kortrijk