Hbo Rechten

Let op: deze informatie komt uit het archief en is niet meer actueel.
Niveau
Graad
Sector

De opleiding hbo Rechten leidt je op tot praktijkgerichte jurist (Bachelor of Laws). De opleiding is praktijkgericht, wat betekent dat ruim een derde van de opleiding is bedoeld voor praktijkvakken en stage. Ook je afstudeerproject kan je volgen bij een bedrijf. Je leert allerlei zaken die je als bedrijfsjurist of juridisch adviseur nodig zult hebben: denk aan het opstellen van contracten, bronnen verzamelen, privacywetgeving en publiek- en privaatrecht. Daarnaast krijg je bedrijfskundige vakken, waarbij je leert hoe een bedrijf functioneert. Je kan hierbij denken aan bedrijfseconomie en personeelsmanagement: hoe financier je een ondernemen, hoe werf je mensen en hoe behoud je ze? Tot slot is er aandacht voor beroepsvaardigheden zoals communicatie en management. 

Toelatingseisen 
Om aan deze opleiding te kunnen beginnen, moet je een havo-, vwo- of mbo-4 opleiding hebben. Welk profiel of opleiding maakt niet uit. 

Na de studie
Na je opleiding kan je werken in juridische beroepen zoals adviseur, juridisch medewerker, analist, consultant, mediator of hulpverlener. Je kan ook een eigen bedrijf starten, zoals een adviesbureau. 
 

Toelatingseisen

Hoe wordt deze studie beoordeeld?

Voltijd
Algemeen oordeel
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over het opdoen van onderzoekend vermogen binnen de opleiding, denk bijv. aan analytisch denken, het doen van praktijkgericht onderzoek en het schriftelijk rapporteren over praktijkgericht onderzoek.
Aansluiting beroepspraktijk
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over docenten, denk bijv. aan de deskundigheid van docenten en de bereikbaarheid en betrokkenheid van docenten.
Docenten
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de sfeer op de opleiding.
Sfeer
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de kwaliteit van de studiebegeleiding door de opleiding, denk bijv. aan de mogelijkheid tot en kwaliteit van begeleiding en de mate waarin de opleiding initiatief neemt in begeleiding.
Studiebegeleiding
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de studiefaciliteiten, denk bijv. aan de computerruimtes, de bibliotheek en de ICT-faciliteiten.
Studiefaciliteiten
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de tevredenheid met hun baan.
Tevreden met baan
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over het loopbaanperspectief.
Tevreden over loopbaanperspectief
-
Het tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) dat studenten geven over de toetsing en beoordeling door de opleiding, denk bijv. aan de duidelijkheid over criteria waarop getoetst wordt en het aantal toetsmomenten.
Toetsing en beoordeling
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de mate waarin je wordt voorbereid op je beroepsloopbaan, denk bijv. aan het contact dat je hebt met de praktijk (stages).
Voorbereiding beroepsloopbaan
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de wetenschappelijke vaardigheden wo.
Wetenschappelijke vaardigheden wo
-
Toon meer statistieken
Enquêtejaar 0