Informatiemanagement

Hieronder vind je een overzicht met de belangrijkste info over Informatiemanagement. Scroll nog iets verder voor wat inhoudelijke info en niet onbelangrijk, wáár je Informatiemanagement kunt gaan studeren!

Niveau
Graad
Sector

Master of Science
Deze master wordt onder de naam Master of Information Management ook in het Engels gegeven.

Deze opleiding biedt je een niet-technische vorming in informatiemanagement aan. De nadruk ligt op informatietechnologie in diverse bedrijfscontexten (financiën, marketing, HR, productie en logistiek, ...) doelmatig en doeltreffend inzetten en beheren. Vanuit een basisopleiding in technologie worden de managementaspecten verder uitgediept. Je leert vaardigheden aan om informatiebehoeften te analyseren , informatiesystemen te ontwerpen en beheren en de informaticastrategie af te stemmen op de bedrijfsstrategie. De nadruk ligt dus op het voortraject van informatiesysteemontwikkeling.

Door middel van de masterproef kun je deze vaardigheden toepassen in een concrete bedrijfscontext. Ten slotte kun je dankzij de vrije keuzeopleidingsonderdelen ofwel deelaspecten uitdiepen, ofwel kiezen voor een multidisciplinaire uitbreiding van het pakket opleidingsonderdelen. Na de opleiding ben je in staat bedrijfsprocessen te ontwerpen, modelleren en beheren. Bovendien kun je dan ook informaticatechnologie evalueren, de economische aspecten ervan inschatten en de juiste technologische keuzes maken.

Toelatingseisen Master

Voor masters gelden specifieke toelatingseisen. Raadpleeg de website van de desbetreffende instelling voor de concrete toelatingseisen.

Bekijk waar je dit kan studeren

Hoe wordt deze studie beoordeeld?

Voltijd
Toon meer statistieken
Enquêtejaar 0

Waar kan ik dit studeren?

Wo | Master | Voltijd | | Leuven

Informatiemanagement

KU Leuven, Leuven