Integrale Veiligheid

Let op: deze informatie komt uit het archief en is niet meer actueel.
Niveau
Graad
Sector

In het eerste jaar verwerf je een ruim basisinzicht in integrale veiligheid.
In het tweede jaar wordt het toepassingsgebied van veiligheid verder uitgediept en uitgebreid naar drie specifieke veiligheidsthema’s zoals processen, milieu en constructie.
Over de drie modules neemt daarmee de complexiteit van de gebruikte technologieën, de risicogrootte en de veelzijdigheid van de vereiste veiligheidsbenadering aanzienlijk toe.
In het derde jaar rond je af met de bijzondere aspecten van grootschalige ongevallen, calamiteiten en rampen. Daarna ga je de opgebouwde competenties toepassen in uitdagende projecten, een stage en bachelorproef.
Naast vakkennis en praktijkervaring ligt eveneens een sterke focus op persoonlijkheidsontwikkeling, het aanleren van sociale vaardigheden en het verwerven van de juiste attitudes.
Je behaalt tijdens de opleiding ook het attest van preventieadviseur niveau II, milieucoördinator niveau B en coördinator tijdelijke of mobiele bouwplaatsen niveau B.Opleidingsonderdelen:  • Module 1: Brand

  • Module 2: Productie

  • Module 3: Mens

  • Module 4: Processen

  • Module 5: Milieu

  • Module 6: Constructie

  • Module 7: Calamiteiten

  • Module 8: Stage

  • Module 9: Bachelorproef


Voor wie?


Een specifieke vooropleiding is geen vereiste.
Alle studenten die gemotiveerd zijn om een brede, praktijkgerichte studie aan te vatten, kunnen deze opleiding volgen.
Alle veiligheidsvakken starten aan de basis, en de complexiteit wordt langzaam opgebouwd doorheen de opleiding.
Voor de vakken wetenschap en technologie vertrekken we vanaf ‘nul’, wat betekent dat je deze ook zonder voorkennis zal aankunnen. Je moet wel interesse hebben voor wetenschappelijke en technische vakken.


Toelatingseisen

Hoe wordt deze studie beoordeeld?

Voltijd
Algemeen oordeel
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over het opdoen van onderzoekend vermogen binnen de opleiding, denk bijv. aan analytisch denken, het doen van praktijkgericht onderzoek en het schriftelijk rapporteren over praktijkgericht onderzoek.
Aansluiting beroepspraktijk
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over docenten, denk bijv. aan de deskundigheid van docenten en de bereikbaarheid en betrokkenheid van docenten.
Docenten
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de sfeer op de opleiding.
Sfeer
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de kwaliteit van de studiebegeleiding door de opleiding, denk bijv. aan de mogelijkheid tot en kwaliteit van begeleiding en de mate waarin de opleiding initiatief neemt in begeleiding.
Studiebegeleiding
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de studiefaciliteiten, denk bijv. aan de computerruimtes, de bibliotheek en de ICT-faciliteiten.
Studiefaciliteiten
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de tevredenheid met hun baan.
Tevreden met baan
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over het loopbaanperspectief.
Tevreden over loopbaanperspectief
-
Het tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) dat studenten geven over de toetsing en beoordeling door de opleiding, denk bijv. aan de duidelijkheid over criteria waarop getoetst wordt en het aantal toetsmomenten.
Toetsing en beoordeling
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de mate waarin je wordt voorbereid op je beroepsloopbaan, denk bijv. aan het contact dat je hebt met de praktijk (stages).
Voorbereiding beroepsloopbaan
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de wetenschappelijke vaardigheden wo.
Wetenschappelijke vaardigheden wo
-
Toon meer statistieken
Enquêtejaar 0